Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekty badawcze | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Projekty badawcze

data realizacji Kierownik Temat Źródło finansowania
2024 - dr Sylwia Budzyńska Dendroremediacja arsenu - czasozależna dynamika akumulacji, transformacji i mechanizmów tolerancji form metaloidu u wybranych gatunków drzew leśnych Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 19
2024-2028 dr hab. Anna Ilek Badanie interakcji pomiędzy grzybami patogenicznymi iskładowymi bilansu wodnego ekosystemów leśnych na przykładzie mączniaka prawdziwego dębu. Study of interactions between pathogenic fungi and water balance components of forest ecosystems based on oak powdery mildew Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 26
2024-2028 dr hab. Monika Dering Gatunki iglaste pod presją: genomiczne modelowanie podatności Juniperus communis L. na zachodzące zmiany klimatu Conifers under pressure: genomic prediction of Juniperus communis L. vulnerability to ongoing climate change

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 26

2023-2027 Prof. dr hab. Magdalena Zborowska COST Action CA22155 - Network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash (EU-PoTaRCh) COST Action CA22155 - Network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash (EU-PoTaRCh)
2023 - 2026

Kierownik konsorcjum: prof Andrej Bončina Uniwersytet w Ljublianie

Kierownik w kraju: dr inż. Anna Wierzbicka UPP

Innovative spatial FORest PLANning for supporting resilient multifunctional forest management (IFORPLAN), Nowoczesne metody planistyczne zagospodarowania przestrzeni leśnej jako narzędzie wielofunkcyjnego urządzania lasu

Projekt finansowany z programu FprestValue

2023-2027 prof. dr hab. Maciej Skorupski

Above the borders: conservation of Greater Spotted Eagles at breeding and wintering areas, and on its flyway – GSELIFEAboveBorders. (Ponad granicami: ochrona orlika grubodziobego na terenach lęgowych i zimowiskach oraz na trasie migracji).

Projekt finansowany z programu LIFE plus. 

Projekt poświęcony jest ratowaniu najrzadszego orła w zachodniej Palearktyce - orlika grubodziobego Clanga clanga (GSE). Głównym celem projektu jest trwała poprawa siedlisk lęgowych i zwiększenie liczebności GSE w UE oraz zabezpieczenie kluczowych miejsc postoju i zimowania GSE wzdłuż trasy przelotu.

W realizacji projektu biorą udział:Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Estonian University of Life Sciences , Bulgarian Society for the Protection of Birds i Nature Research Society z Turcji.

2023-2025 dr hab. Beata Fabisiak Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature

Fundusze Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-2027

więcej na temat projektu

2022-2026

Osoba kierująca w projekcie z ramienia UPP prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Carinata and Camelina boosting the sustainable diversification in agricultural production systems  (akronim: CARINA)

 

Horyzont Europa

Projekt realizowany w ramach konsorcjum międzynarodowego:

Koordynator:

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, UNIBO (Włochy)

więcej

2022-2024 prof. dr hab. inż. Bogusława Waliszewska 

Innowacyjny produkt z wierzb krzewiastych dla przemysłu drzewnego

Projekt finansowany ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej

2022-2024

prof. dr hab. Magdalena Zborowska

Dziegieć i smoła drzewna - historyczne materiały i wykorzystanie w innowacyjnych technologiach

Projekt finansowany ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej

Artykuł Radio Poznań

2022-2024

Osoba kierująca w projekcie z ramienia UPP

dr inż. Bartosz Pałubicki

Digital support of educational methods in situations complicating practical training on CNC technologies in field of wood processing Erasmus+
2021-2024

Prof. dr Jörn Erler (TU Dresden)

po stronie WLTD UPP, lokalny koordynator: Prof. dr . hab. Piotr S. Mederski

Technodiversity

 

Harmonising European education in forest engineering by implementing an e-learning platform to support adaptation and evaluation of forest operations

ERASMUS+ PROGRAMME

Cooperation Partnerships

(Key Action 2)

Grant Agreement N°: 2021-1-DE01-KA220-HED-000032038

Projekt realizowany w ramach konsorcjum:

Technische Universität Dresden (TUD) lider projektu

Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Sveuciliste u Zagrebu (SUMFAK)

Universitatea Transilvania Din Brasov (UNIBTV)

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (PULS)

Institut Technologique FCBA (FCBA) 

więcej informacji

2021-2024

dr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska

po stronie WLTD UPP koordynator prof. dr . hab. Mirosław Mleczek

Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus).

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 21

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: IGR PAN o/Poznań – UAM (Wydział Chemii) – UPP (WLTD)

 

2021-2021 dr inż. Przemysław Mania  Określenie efektu procesu delignifikacji i zagęszczania drewna wybranych gatunków na jego parametry fizyko-mechaniczne

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5

Rodzaj działania naukowego planowanego do realizacji: staż naukowy

2021-2024  dr inż. Waldemar Perdoch Materiały termoizolacyjne dla budownictwa wytwarzane z wykorzystaniem biomasy. 

Akronim: TIMAT

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Programu LIDER

2021-2022 dr Sylwia Karolina Budzyńska   Zmiany zawartości pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania, miarą postępującej antropopresji

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5.

2021-2022 dr inż. Krzysztof Turczański Stan odnowienia naturalnego jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na zniekształconych siedliskach z udziałem sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5.

Celem projektu jest analiza połącznego wpływu żyzności i wilgotności gleby, zgryzania oraz stanu zdrowotnego na odnowienie naturalne jesionu wyniosłego na siedliskach zniekształconych przez gospodarkę leśną, świeżych, nie podlegających wpływowi płytkich wód gruntowych, a więc teoretycznie nieoptymalnych dla wzrostu gatunku. Projekt wpisuje się w ogólnoeuropejskie badania nad zamieraniem jesionu wynisołego na skutek chorób grzybowych oraz niekorzystnych zmian klimatycznych.

2021-2022 dr inż. Krzysztof Wiaderek Projekt mebla do kształtowania domowego biura w małej przestrzeni 

Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Inkubator Innowacyjności 4.0”

2021-2022 dr inż. Adam Derkowski Pro-ekologiczna płyta przeznaczona dla meblarstwa  Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Inkubator Innowacyjności 4.0”
2021-2022 dr hab. inż. Maciej Sydor

Polikonfiguracyjna kuchenna zabudowa meblarska 

Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Inkubator Innowacyjności 4.0”

2021-2022 prof. UPP dr hab. inż. Radosław Mirski

Doniczki pęczniejące na bazie odnawialnych surowców lignocelulozowych 

Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Inkubator Innowacyjności 4.0”

2020-2023 prof. dr hab. Magdalena Zborowska  Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach program JPICH Conservation, Protection and Use – wsparcie dla badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI CH).

 

2020-2024

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela Innovative fire- and water resistant cellulose-based material.

 Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021/POLNOR 2019. Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerzy: Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO (https://www.nibio.no/en), POSkładani.pl A.T. Nowak

WIĘCEJ INFORMACJI

https://cellmat.up.poznan.pl/pl

2019-2022

mgr inż. Robert Fabiański

 Kierownik/Koordynator z ramienia  Leśnego: dr hab. Tomasz Jelonek.
Technologii Drewna: dr inż. Waldemar Perdoch, mgr inż. Adam Majewski.

 

Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

WIĘCEJ INFORMACJI

2019-2021

dr Beata Fabisiak BALTSE@NIOR 2.0: INNOVATIVE SOLUTIONS TO SUPPORT BSR IN PROVIDING MORE SENIOR - FRIENDLY PUBLIC SPACES DUE TO INCREASED CAPACITY OF BSR COMPANIES AND PUBLIC INSTITUTIONS. 

Źródło finansowania: współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region (nr rejestracyjny #R081). 

WIĘCEJ INFORMACJI
2019 dr inż. Julia Lange GPP-FURNITURE AN INNOVATIVE AND OPEN LEARNING RESOURCE FOR PROFESSIONALS OF THE FURNITURE INDUSTRY TO EXPAND THEIR KNOWLEDGE AND PROVIDE ADDED VALUE FOR THE GREEN PUBLIC PROCUREMENT.

 Program: Erasmus +

WIĘCEJ INFORMACJI

2018-2020

dr hab. inż. Radosław Mirski Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym.

 Projekt  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, na podstawie umowy  BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

2018-2019

dr inż. Marta Bełka Wpływ solaryzacji na mikrobiotę gleb szkółek leśnych.  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki.

2017-2020

dr Beata Fabisiak Designing and implementing a dual Bachelor’s degree study course with integral attainment of a Bachelor’s and Master’s degree.

Program: Erasmus+, Akcja 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wraz z partnerami z Polski, Niemiec, Litwy i Finlandii realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+ pt. Bachelor & Meister.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

2 017-2018

dr inż. Anna Wierzbicka Metale ciężkie a zbiorowiska roztoczy glebowych pod drzewostanami sosnowymi na terenach skażonych.  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

2016-2019

dr Beata Fabisiak BALTSE@NIOR

Źródło finansowania:  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region (nr rejestracyjny #R030). 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

2016-2019

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego.

 Źródło finansowania: Ministr Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Rozwój 2b programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (nr rejestracyjny 2bH 15 0037 83).

 

WIĘCEJ INFORMACJI

2016-2019

dr hab. Magdalena Zborowska Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna. 

Żródło finansowania: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt jest realizowany przez 9 partnerów, w tym 4 jednostki naukowe i 5 przedsiębiorstw: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Drewna, Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, BIOAGRA Spółka Akcyjna, EcoPowerPlant Sp. z o.o.,Versal Sp z o.o.,Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

2016-2018

mgr inż. Jacek Wawrzynowicz InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2015-2019

dr hab. Dariusz Lisiak

Kierownik/Koordynator z ramienia Wydziału Leśnego UPP: dr inż. Paweł Strzeliński. 

Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych. Nr PBS3/B8/26/2015. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2015 dr Kinga Szentner Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz.

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

WIĘCEJ INFORMACJI
2015 dr hab. Agnieszka Waśkiewicz Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium. Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz".

 Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

2 014-2018

dr inż. Krzysztof Stereńczak

Kierownik/Koordynator z ramienia Wydziału Leśnego: dr inż. Paweł Strzeliński.

Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach.  Nr projektu BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015.  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju BIOSTRATEG.

2014-2018

prof.dr hab. Piotr Goliński Potencjał fitoremediacyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami osadach poflotacyjnych.

 Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

2 014-2016

mgr inż. Ewa Teodorowicz Roztocze z rodziny Ameroseiidae (Acari; Mesostigmata) wybranych ekosystemów leśnych Polski.  Nr projektu 2013/11/N/NZ9/04594. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki.

2013-2017

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela  Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability; akronim DURAWOOD. Bio-przyjazne środki ochrony drewna zwiększające jego trwałość.

 Źródło finansowania: Fundusze Norweskie w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (umowa nr Pol-Nor/203119/32).

 

WIĘCEJ INFORMACJI
2013 dr Kingi Marii Stuper-Szablewskiej Ocena zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem atmosfery kurników lotnymi związkami organicznymi oraz mikroorganizmami patogennymi w Polsce.  
WIĘCEJ INFORMACJI
2013 prof. dr hab. Juliusz Perkowski  Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na postawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy.  
WIĘCEJ INFORMACJI

2012-2015

prof. dr hab. Jerzy Smardzewski PASYWNE AKUSTYCZNIE MATERIAŁY DO PRODUKCJI MEBLI.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania PBS. 

WIĘCEJ INFORMACJI

2011-2015

dr inż. Jolanta Behnke-Borowczyk Różnorodność i funkcje grzybów glebowych. Nr projektu 2011/01/N/NZ8/00065. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki.

2011-2015

dr inż. Bernard Okoński Stan i przemiany ekosystemów leśnych dolin wielkich rzek w świetle rocznych przyrostów promieniowych wybranych gatunków drzew.  Nr projektu N N309 708240. Źródło finansowania: projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki.
2013-2014 dr inż. Paweł Strzeliński Krajobraz bałtycki w czasie przekształceń - innowacyjne podejścia do zrównoważonych krajobrazów leśnych. Źródło finansowania: projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej.  Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.
2011-2014 dr hab. Arkadiusz Tomczak Wpływ obciążenia drzew przez wiatr na zróżnicowanie wybranych parametrów technicznych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).  Nr projektu N N309 108240. Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki.
2010-2013 prof. dr hab. Jerzy Smardzewski Meble z auksetyków. 

Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe złożone z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa), fabryki mebli Bejot Sp. z o.o., Gala Collezione Sp. z o.o. oraz NCP Sp. z o.o. Projekt współfinansowano przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania IniTech.

 

WIĘCEJ INFORMACJI
2010-2013 prof. dr hab. Hanna Kwaśna Wpływ sposobu traktowania pozostałości zrębowych i sposobu przygotowania gleby na skład zbiorowisk mikroorganizmów glebowych i zdrowotnośc sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).  Nr projektu N N309 430438. Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38.
2010-2013 dr hab. Piotr Robakowski Konkurencja między siewkami Quercus petraea i Padus serotina w różnych warunkach świetlnych i allelochemicznych.  Numer projektu: N N309 026939. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2011-2013 prof. dr hab. Piotr Łakomy Wpływ stopnia zasiedlenia wybranych drzewostanów sosnowych rosnących na gruntach porolnych przez Heterobasidion annosum (Fr.) Bref sensu stricte na prognozowanie rozwoju huby korzeni za pomocą modelu Rostand w tych drzewostanach.  Nr projektu N N309 716740. Projekt badawczy promotorski. Źródło finansowania: na podstawie ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki; konkurs 40.
2011-2013 dr inż. Andrzej Węgiel Opracowanie trnsgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA.

 Nr projektu INT-09-0039. Źródło finansowania: projekt finansowanych w ramach programu Unii Europejskiej.Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”.

 

WIĘCEJ INFORMACJI
2010-2013 prof. dr hab. Hanna Kwaśna Wpływ sposobu traktowania pozostałości zrębowych i sposobu przygotowania gleby na skład zbiorowisk mikroorganizmów glebowych i zdrowotność sosny zwyczajnej.  Nr projektu: NN309430438. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2010-2013 dr inż. Wojciech Szewczyk Ekologiczne uwarunkowania zdrowotności drzewostanów dębowych dotkniętych klęską powodzi.  Nr projektu N N309 712140. Źródło finansowania: finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, konkurs 40.
2010-2012 dr inż. Tomasz Jelonek Biomechanika strzały oraz morfologia i ultrastruktura ksylemu u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych oraz leśnych.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyźszego.
2010-2012 dr hab. Tomasz Jelonek Biomechanika i cechy biometryczne drzewa w modelowaniu i prognozowaniu uszkodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) powstałych wskutek działania. Program "Iuventus Plus"; konkurs 70.  Nr projektu JP2010 015270. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2009-2012 dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Rola i znaczenie roztoczy z rzędu Mesostigmata występujących w żerowiskach wybranych gatunków owadów.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2009-2012 dr hab. Robert Kamieniarz Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na funkcjonowanie populacji sarny polnej (Capreolus capreolus L.).  Nr projektu N309071836. Projekt badawczy habilitacyjny. Źródło finansowania: na podstawie ustawy z 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki; konkurs 36.
2007-2011 dr hab. Maciej Skorupski Określenie wpływu środowiska wytworzonego przez 10 gatunków drzew na funkcjonowanie i różnorodność gatunkową ekosystemów leśnych.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2008-2010 prof. dr hab. Małgorzata Mańka Charakterystyka i zróżnicowanie populacji Rhizoctonia spp. w glebach wybranych szkółek leśnych na terenie Wielkopolski.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2008-2010 dr inż. Witold Grzywiński Wpływ pozycji roboczej podczas ścinki drzew na stopień uciążliwości pracy drwala.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2007-2010 dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw. Zależność pomiędzy zróżnicowaniem genetycznym populacji Heterobasidion spp. w drzewostanach sosnowych i świerkowych, a wirulencją poszczególnych genotypów, rozmiarem szkód i zmiennością roślin gospodarzy.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2008-2010 prof. dr hab. Witold Pazdrowski Wpływ siedliska, pozycji biosocjalnej i wieku drzew na kształtowanie się udziału drewna młodocianego i dojrzałego w strzałach modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill).  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2008-2009 dr hab. Ignacy Korczyński prof. nadzw. Badania nad fizjologią rozrodu i aktywnością lokomotoryczną szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.), gatunku szkodliwego w uprawach leśnych.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2006-2009 dr inż. Dorota Wrońska- Pilarek Morfologia ziaren pyłku krajowych gatunków z rodzaju Rosa L.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2008-2009 dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Czy stawonogi (Arthropoda) zasiedlające gniazda ptaków mogą być przenosicielami chorób i wywoływać alergie u człowieka.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2007-2009 dr inż. Krzysztof Adamowicz Próba oceny elastyczności popytu i test trendu sezonowości na sortymenty drzewne w latach 1995 – 2005 na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.  Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2006-2009 dr inż. Wojciech Szewczyk Wpływ zróżnicowania genetycznego populacji Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink na zdrowotność drzewostanów sosnowych I klasy wieku.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2007-2008 dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Rola starszych i dziuplastych drzew w ochronie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych.  Grant międzyuczelniany Nr grantu 1/16/WI/07/AR-UAM. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2007-2008 prof. dr hab. Antoni Miler Stosunki wodne na obszarach mokradłowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2006-2007 prof. dr hab. Dieter Giefing Opracowanie ekologicznej i wysokowydajnej metody pozyskiwania drewna dla leśnictwa Środkowoeuropejskiego.  Nr 197/6.PR UE/2006/7. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2003-2006 prof. dr hab. Hanna Kwaśna Development of molecular techniques to characterize fungal community in roots and rhizosphare.  Nr ICA1-CT-2002-70016. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2002-2004 dr inż. Mariusz Bębenek, dr inż. Piotr Mederski ConForest Project Centre: The question of CONversion of coniferous FORESTs on sites naturally dominated by broadleaves for the sustainable fulfillment of society’s needs.  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2001-2004 dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw. QLK5-CT-2001-00244 (2001-2004) - Modelling of Heterobasidion Infection in European Forests: A Decision Support Tool for Forest Manager (akronim: MOHIEF)].  Źródło finansowania: projekt finansowany w ramach V Progamu Ramowego UE.