Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WŁADZE WYDZIAŁU | Wydział Leśny i Technologii Drewna

WŁADZE WYDZIAŁU

Dziekan:
  • Prof. dr hab. Piotr Łakomy
Prodziekani ds. studiów:
  • Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński
  • Prof. UPP dr hab. Edward Roszyk
  • Prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt
Prodziekan ds. finansów:
  • Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz