Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencje | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Konferencje

Konferencja „Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu”

Katedra Ekonomiki i Techniki Leśnej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.: „Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu”. Tegoroczna X edycja konferencji ekonomiczno-leśnej odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2023 r.
w Kołobrzegu.

Prof. Piotr Łakomy wita gości na konferencji

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia” organizowanej przez doktorantów Wydziału Leśnego oraz Wydziału Technologii Drewna, która odbędzie się 29 maja 2020 roku na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia” organizowanej przez doktorantów Wydziału Leśnego oraz Wydziału Technologii Drewna, która odbędzie się 29 maja 2020 roku na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

IV Konferencja Kół Naukowych Studentów Leśnictwa

Już po raz czwarty  odbyła się Konferencja Kół Naukowych Leśników organizowana w ramach porozumienia trzech Kół Naukowych Leśników z Warszawy, Krakowa i Poznania. W tym roku trud zorganizowania tego wydarzenia, po raz kolejny wzięło na siebie Koło Naukowe Leśników  SGGW. Konferencja odbyła się w dniach 20-22 listopada 2019 roku w Rogowie.

Spotkanie było podzielone na 7 sesji referatowych: „Technologia w lesie”, „Biometri”a, „Gospodarka leśna” „Świat roślin”,  „Las a człowiek” „Zoologia i łowiectwo”, „Zoologia”,

Sprawozdanie z konferencji „Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną”

W dniach 9-11 października 2019 roku, już po raz dziewiąty, odbyła się ekonomiczno-leśna konferencja naukowa pt. Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną. Jej organizatorem była Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Międzynarodowa Konferencja „Universities within the forests”

W dniach 24-26 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Universities within the forests”. Wydział Leśny UPP zaprosił do udziału w konferencji przedstawicieli jednostek naukowo-dydaktycznych reprezentujących nauki leśne. Konferencja była okazją zapoznania się ze zróżnicowaną aktywnością naukową i dydaktyczną uniwersytetów, na których prowadzi się leśnictwo oraz nauki o lesie. Spotkanie było też wyśmienitą okazją do efektywnych dyskusji na temat stanu obecnego oraz przyszłości „uniwersytetów leśnych”.

Konferencja „Wyzwania dla współczesnej arborystyki w Polsce”

W dniach 18 – 19 maja 2019 r. na terenie zespołu parkowo pałacowego w Wolsztynie odbyła się konferencja pt. „ Wyzwania dla współczesnej arborystyki w Polsce”. Konferencja była wydarzeniem towarzyszącym VIII edycji Mistrzostw Polski we wspinaczce drzewnej.

Część wykładowa odbywała się na terenie Wolsztyńskiego Domu Kultury. Część terenowa na pobliskich terenach zielonych. Głównymi poruszanymi kwestiami były wyzwania związane z pielęgnacją i utrzymaniem starych zadrzewień miejskich oraz metody oceny drzew niebezpiecznych.

Samorząd Studentów Wydziału Leśnego w Poznaniu zorganizował XII Ogólnopolską Konferencję Studentów Leśnictwa

W dniach 11-14 kwietnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik” w Łagowie Lubuskim, odbyła się 12 edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Leśnictwa, której organizatorem był nasz Samorząd. W konferencji wzięli udział studenci z Wydziałów Leśnych z Warszawy, Krakowa oraz Poznania, a także zaproszeni goście. W sumie około 70 osób czynnie uczestniczyło w tym wydarzeniu.

VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - Przyroda – Las – Technologia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców

„Przyroda – Las – Technologia” organizowanej przez doktorantów Wydziału Leśnego oraz Wydziału Technologii Drewna, która odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2019 roku na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką problematykę nauk przyrodniczych, leśnych i związanych z technologią stosowaną w naukach przyrodniczo – leśnych. Konferencja jest skierowana do studentów, młodych naukowców – doktorantów oraz doktorów.

Conference in Georgia

The Second International Georgian-Polish Conference “COOPERATION IN FIELD OF FORESTRY AND ENVIRONMENT PROTECTION” took place in Georgia, 26-29 October 2018. 24 participants from Poland representing: Poznan University of Life Sciences, State Forests National Forest Holding, national parks and Bureau for Forest Management Planning and Geodesy were taking part in the Conference which was one of the largest bilateral meeting in history of our countries.

Sprawozdanie z konferencji „Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasu”

W dniach 10-12 października 2018 roku, już po raz ósmy, odbyła się w Kołobrzegu, ekonomiczno-leśna konferencja naukowa pt. Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasu. Jej organizatorem była Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów

Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów

Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale innych ośrodków naukowych organizuje po raz ósmy konferencję ekonomiczno-leśną, której tematem przewodnim są "Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów".

Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki”

W dniu 10 maja odbyła się Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki”. W konferencji udział wzięło 150 osób. Organizatorami Konferencji były Lasy Państwowe, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Poznaniu. Komitet Organizacyjny tworzyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak – przewodniczący, mgr inż. Piotr Młynarczyk oraz mgr inż. Adrian Kasztelan – sekretarz, a także dr inż. Małgorzata Korżak i dr inż. Sylwester Grajewski.

XI Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

"Leśnik - w służbie lasu i człowieka" pod takim hasłem trwała XI Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa w Janowie Lubelskim w dniach 19-22 kwietnia 2018r. Do Ośrodka Edukacji Ekologicznej zjechali się studenci z trzech Wydziałów Leśnych - z Krakowa, Poznania i Warszawy. Organizatorem tegorocznej edycji byli studenci z Samorządu Studentów Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nasze spotkanie było podzielone na części: referatową, terenową, warsztatową i integracyjną.

Konferencja naukowa „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” w Instytucie Dendrologii PAN

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” połączonej z obchodami jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Konferencja odbędzie się w dniach 11-15 czerwca 2018 roku. Sesje naukowe (referatowe i plakatowe) zaplanowaliśmy w dniach 11-13 czerwca, a w dniach 14-15 czerwca – warsztaty dendrologiczne dla młodych naukowców.

Znamy laureatów II Konferencji Kół Naukowych Leśników

W dniach 23-25 listopada w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się II Konferencja Kół Naukowych Leśników, której gospodarzem miało zaszczyt być Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podobnie jak w zeszłym roku, konferencja zrzeszyła studentów z trzech organizacji: Koła Naukowego Leśników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

InterFOB 2017

W dniach 6-10 listopada studenci Wydziału Leśnego w Poznaniu wraz ze studentami leśnictwa z Warszawy oraz Krakowa byli na 28 Międzynarodowej Konferencji Studentów Leśnictwa i Technologii Drewna InterFOB na Słowacji.

Pierwszego dnia odbyła się prezentacja każdego uniwersytetu – było aż 17 uczelni z całej Europy! Następnego dnia plan konferencji obejmował wykłady na Uniwersytecie Technicznym w Zwoleniu, zwiedzanie zamku i Muzeum Leśnictwa, a wieczorem odbyła się impreza przebierana o tematyce „prehistoria”.

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

 

"Rola edukacji społeczeństwa w promocji zrównoważonej gospodarki leśnej" to temat X Jubileuszowej Ogólnopolskiej  Konferencji Studentów Leśnictwa, która odbyła się w dniach 20-23 kwietnia w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Konferencja odbywa się co roku w ramach Trójporozumienia Samorządów Studentów Leśnictwa z Warszawy, Krakowa i Poznania.  W tym roku organizatorami byli studenci z Wydziału Leśnego w Krakowie.

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia”

W dniach 19-20 lutego 2016 r. w Kolegium Rungego na Naszym Uniwersytecie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia”. Zorganizował ją już po raz trzeci Samorząd Doktorantów Wydziału Leśnego, na czele z Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Wydziału Leśnego mgr inż. Krzysztofem Turczańskim.

Wydział Leśny zorganizował międzynarodową konferencję „Forest Biomass Conference”

Wydział Leśny UP w Poznaniu zorganizował, pod auspicjami EFI i IUFRO, międzynarodową konferencję na temat biomasy leśnej pt. „Forest Biomass Conference”. Konferencja odbyła się w dniach 7-9 października 2013 r., a jako miejsce obrad wybrano Pałac Mierzęcin (okolice Dobiegniewa) - piękny ośrodek położony wśród lasów, znany z wysokiej jakości świadczonych usług.

Konferencja - Gospodarowanie zasobami leśnymi. Technologia - Drewno - Człowiek

Konferencja z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Dietera F. Giefinga.

Poznań - Puszczykowo, 26-27 września 2013 roku

pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „Gospodarowanie zasobami leśnymi. Technologia - Drewno - Człowiek”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Technika i technologie w gospodarce leśnej” w 5. rocznicę śmierci prof. dra hab. Mariana Kubiaka

W związku z przypadającą w tym roku piątą rocznicą śmierci Profesora dra hab. Mariana Kubiaka, w dniach  22 – 23 marca 2012 roku odbyła się w Poznaniu Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „ Technika i technologie w gospodarce leśnej”.

Ogólnopolska Konferencja Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi

W dniu 21 lutego 2012 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi.

Celem konferencji była prezentacja zagadnień, a także szeroka dyskusja, wymiana poglądów i opinii naukowców oraz praktyków na temat aktualnego i przyszłego rozmiaru pozyskania drewna w polskich lasach. Udział w konferencji wzięło 200 osób.

Daniel w krajobrazie współczesnej Polski

W dniach 17 i 18 listopada 2010 r. w Puszczykowie odbyła się konferencja naukowa „Daniel w krajobrazie współczesnej Polski” zorganizowana przez Katedrę Łowiectwa i Ochrony Lasu wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu.

Ponad 70-ciu uczestników omawiało sytuacje tego, uznanego za obcego dla naszej fauny gatunku. Uczestnikami byli głównie praktycy-terenowcy, czyli pracownicy Lasów Państwowych, myśliwi i hodowcy, stąd referaty i dyskusje miały charakter praktyczny o lekkim zabarwieniu naukowym.

III Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

W dniach 6–9 maja 2010r. w Rewalu odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa. Temat tegorocznej konferencji to: "Leśnik XXI wieku – teoria a praktyka… Czego się uczymy?".

Konferencja realizowana jest w ramach Porozumienia zawartego 27 sierpnia 2008r w Warszawie pomiędzy Samorządem Studentów Wydziałów Leśnych z Poznania, Warszawy i Krakowa. Głównym jej celem jest zaprezentowanie aktualnej sytuacji w wyższym szkolnictwie leśnym oraz dyskusja o możliwościach polepszenia praktycznego przygotowania przyszłych leśników do pracy.

Konferencja Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w gospodarce leśnej. 15 stycznia 2010

W dniu 15 stycznia 2010 r na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu  odbyła się konferencja pt. „Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w gospodarce leśnej”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: dr inż. Marian Pigan - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz prof. dr hab. Roman Gornowicz - Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Subskrybuj Konferencje