Rady programowe

Rada Programowa Kierunku Studiów Leśnictwo

Rada Programowa Kierunku Studiów Leśnictwo

Zarządzeniem nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 października 2019 roku powołuje się Radę Programową Kierunku Studiów Leśnictwo w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński

Nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Małgorzata Mańka

prof. dr hab. Hubert Szramka

Rada Programowa Kierunku Studiów Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo-Leśna

Zarządzeniem nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 października 2019 roku powołuje się Radę Programową Kierunku Studiów Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo-Leśna w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek

Nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz

prof. dr hab. Piotr Robakowski

Subskrybuj Rady programowe