Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dziegieć i smoła drzewna - historyczne materiały i wykorzystanie w innowacyjnych technologiach | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Dziegieć i smoła drzewna - historyczne materiały i wykorzystanie w innowacyjnych technologiach

Tytuł projektu: Dziegieć i smoła drzewna - historyczne materiały i wykorzystanie w innowacyjnych technologiach

Projekt finansowany ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Zborowska

Kwota: 514 244,00 PLN

Czas realizacji: 01.09.2022-31.08.2024

 

Celem projektu jest odtworzenie znaczenia tego ważnego w przeszłości leśnego produktu ubocznego oraz rozpoznanie perspektyw jego wykorzystania z punktu widzenia konieczności rozwijania biogospodarki i powrotu do produktów pochodzenia naturalnego.

 

W zaplanowanych badaniach przewiduje się:

- wytypowanie parametrów procesu otrzymania produktów ciekłych suchej destylacji biomasy,

- produkcja smoły i dziegciu z różnych rodzajów biomasy,

- badanie właściwości (aktywności biologicznej) i składu produktów suchej destylacji biomasy 

- frakcjonowanie destylatów,

- badanie składu, struktur i właściwości składników chemicznych destylatów, 

- wykorzystanie, w zależności od właściwości, produktów ciekłych suchej destylacji biomasy w celach aplikacyjnych

biodegradowalne folie o właściwościach antymikrobiologicznych,
środki do konserwacji drewna,
surowca opałowego.