Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Blog | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Blog

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Brózdowskiego

PRZEWODNICZĄCY I RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI LEŚNE Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Brózdowskiego. Tytuł pracy: „Identyfikacja i potencjalne wykorzystanie związków aktywnych z czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.)”. Obrona pracy odbędzie się 28 września 2023 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej F w budynku Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 38/42 w Poznaniu.

Drema Dzieciom 2023 z udziałem Studentów WLTD

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA, które odbywały się w dniach 12-15 września 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, studentki i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyprodukowali ponad 100 kompletów mebli, które trafiły do Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz do Ukraińskiego Domu Dziecka przy Podolskim Centrum Edukacji Zawodowej i Technicznej w Kamieńcu Podolskim. 

Spotkanie uczestników międzynarodowego projektu CARINA

Na Wydziałach Leśnym i Technologii Drewna oraz Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii realizowany jest innowacyjny projekt CARINA (Carinata and Camelinaboosting the sustainablediversification in agriculturalproductionsystems), 14 i 15 września 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze, którego gospodarzem był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Uczestnicy spotkania

Dr hab. Marek Wieruszewski został redaktorem specjalnego wydania czasopisma naukowego „REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE”

Miło nam zakomunikować, że dr hab. Marek Wieruszewski został redaktorem gościnnym specjalnego numeru pt. „Special Issue on Materials and Technologies for Low-carbon Biomass Processing and Upgrading". Zachęcamy do składania artykułów.

Link do numeru https://www.degruyter.com/journal/key/rams/html?lang=de

KidsLikeUs: Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature - projekt UE

Kierownikiem projektu jest dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region.

IV Mistrzostwa Polski Operatorów Forwarderów już za nami

W dniu 8 września 2023 r., w czasie Targów EKO-LAS w Mostkach k. Świebodzina, odbyły się IV Mistrzostwa Polski Operatorów Forwarderów. Katedra Ekonomiki i Techniki Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu była, jak zawsze, współorganizatorem tej imprezy – razem z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Serdeczne wyrazy wdzięczności dla Łukasza Rachubińskiego i Radosława Wańkowicza, którzy godnie reprezentowali MTP i włożyli wiele wysiłku w organizację Mistrzostw.

Układanie wieżyczki - jedna z konkurencji zawodów

GOSPODAROWANIE WODĄ W LESIE - Książka

Co zrobić, żeby wody w lesie było więcej? Odpowiedzi na to pytanie zawarte są w nowej książce pod redakcją profesora Andrzeja Czerniaka pt.: GOSPODAROWANIE WODĄ W LESIE.

Autorami poszczególnych rozdziałów monografii są naukowcy i praktycy z różnych jednostek (uczelni, biur projektowych i Lasów Państwowych), w tym m.in. Pracownicy Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP: Andrzej Czerniak, Wojciech Kowalkowski, Piotr Robakowski, Janusz Szmyt, Bernard Okoński, Anna Krysztofiak-Kaniewska, Adrian Łukowski.

Pogrzeb Prof. dr hab. Lesława Andrzeja Łabudzkiego

Pogrzeb Prof. dr hab. Lesława Andrzeja Łabudzkiego odbędzie się 22 września 2023 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Marii Vianneya przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora wyrazy współczucia składają: Rektor i Senat, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna oraz Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Lubelski Fornir podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna

W dniu 13 września 2023 roku Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Piotr Łakomy podpisał umowę o współpracy z Edmundem Smolarkiem, Prezesem Zarządu przedsiębiorstwem Lubelski Fornir Sp. z o.o.

Umowa obejmuje współpracę w działaniach badawczo-dydaktycznych. Osobami odpowiedzialnymi do koordynowania podjętych działań są: Jolanta Kowalska Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Lubelski Fornir Sp. z o.o. i dr inż. Bartosz Pałubicki Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Kształtowania umiejętności zarzadzania w sytuacjach kryzysowych - Master of Business Administrator Menedżer Gospodarstwa Leśnego

W ramach studiów Master of Business Administrator Menedżer Gospodarstwa Leśnego realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Adamowicza, w miniony weekend, został zrealizowany cykl zajęć zmierzających nie tylko do uzyskania wiedzy, ale przede wszystkim do kształtowania umiejętności zarzadzania w sytuacjach kryzysowych. Pod czujnym okiem ekspert ds.

Wydział Leśny i Technologii Drewna na Pikniku Naukowym w Chodzieży

10 września 2023 r. w Chodzieży pod hasłem „Natura” odbyła się ósma edycja Pikniku. Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP uczestniczył w tym wydarzeniu już po raz ósmy. Wspólnie z Nadleśnictwem Podanin oraz Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy przygotowało stoisko dedykowane nietoperzom, a w szczególności ochronie mopka zachodniego w lasach.

Prof. A. Węgiel prowadzi konkurs nietoperzowy

Ostatnie wolne miejsca na Studia podyplomowe „Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny

Studia trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu – od października do czerwca. Trwają 3 dni – od czwartkowego przedpołudnia do sobotniego obiadu. Program obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 61 848 76 92 lub korzystając z poczty internetowej: splowiec@up.poznan.pl

Koszty

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - Ekologiczne uwarunkowania sukcesji zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata na różnych etapach dekompozycji liści drzew w warunkach rekultywowanych gruntów pokopalnianych

15 września 2023 r.  (piątek)  o  godzinie  11,00  na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbędzie  się  publiczna  dyskusja nad rozprawą doktorską mgr  inż.  Cezarego URBANOWSKIEGO . 

DREMA DZIECIOM dla Ukrainy

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA (12-15.09.2023 r.) odbędzie się pokazowa produkcja mebli na żywo pod hasłem DREMA DZIECIOM dla Ukrainy. Jest to akcja charytatywna organizowana przez Stowarzyszenie DROMA, Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Grupę MTP. 

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka uzyskała prestiżowy tytuł ISPP Fellow

Z wielką radością informujemy, że Pani Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, członek rzeczywisty PAN uzyskała prestiżowy tytuł ISPP Fellow od Międzynarodowego Towarzystwa Fitopatologicznego (International Society for Plant Pathology) w uznaniu wybitnych osiągnięć w ramach fitopatologii leśnej oraz wiodącej roli Pani Profesor w obszarze krajowej i międzynarodowej fitopatologii. Certyfikat przekazano na  Międzynarodowym Kongresie Fitopatologicznym ICPP w Lyonie (Francja) w dniu 25 sierpnia br. w obecności ok. 2400 fitopatologów z całego świata.

Sierpniowy spotkanie studentów Master of Business Administration

Lato w pełni a nasi dzielni studenci studiów Master of Business Administration – Menedżer Gospodarstwa Leśnego,  niestrudzenie zdobywają nową wiedzę i kształtują swoje umiejętności. Tym razem zajęcia prowadzone były w Poznaniu na kampusie leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Na aktualny zjazd prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, kierownik studiów MBA, zaprosił jako wykładowców przede wszystkie praktyków.

Uczestnicy zjazdu

Pożegnanie Prof. dra hab. Bohdana Bronisława Drogoszewskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2023 roku odszedł od nas w wieku 88 lat Śp. Prof. dr hab. inż. Bohdan Bronisław Drogoszewski, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Prodziekan Wydziału Leśnego w latach 1987-1990, Kierownik Katedry Hodowli Lasu w latach 1996-2003. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Las wrócił na tereny klęski z 2017 roku

11 sierpnia 2017 roku huragan połamał i powalił drzewostany w Nadleśnictwo Gniezno na powierzchni około 6000 hektarów. Skala zniszczeń była ogromna. W ciągu pięciu lat odnowiono ponad 2000 hektarów, z których usunięto zniszczone drzewa. W marcu 2019 roku, w zorganizowanej przez Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP oraz Nadleśnictwo Gniezno akcji, wszyscy studenci studiów stacjonarnych wraz z kadrą wykładowców odnowili 30 hektarów lasu.

Profesor P. Łakomy w młodniku posadzonym przez studentów

Strony

Subskrybuj RSS - blogi