Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zapraszamy Państwa na III edycję studiów podyplomowych: Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring” | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Zapraszamy Państwa na III edycję studiów podyplomowych: Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring”

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie zakresu tematycznego nierealizowanego w toku studiów „leśnictwo” i kierunków pokrewnych oraz przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem. Oferta studiów skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką drzew, między innymi w aspekcie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa czy też architektury krajobrazu. Są to zarówno pracownicy zatrudnieni w administracji państwowej różnego szczebla jak i w sektorze prywatnym.

Program nauczania obejmować będzie zagadnienia z różnych dyscyplin i specjalności naukowych. W toku studiów słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy biologii, prawa, leśnictwa, ochrony środowiska, arborystyki, inżynierii.

Łączna liczba godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych: 190

Liczba semestrów: 2

Liczba zjazdów: 10

Koszty: 5 500,00 zł brutto 2 semestry.

Termin: marzec 2023 – luty 2024

Nabór do wyczerpania miejsc bądź do 15 stycznia 2023 r.

Więcej informacji na stronie studium https://wltd.up.poznan.pl/pl/studia-podyplomowe/zarz-dzanie-ryzykiem-w-otoczeniu-drzew-monitoring-diagnostyka-piel-gnacja