Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Populacyjne przyczyny zmniejszenia liczebności sarny europejskiej w Puszczy Zielonka – dyskusja nad rozprawą doktorską Michała SZYMAŃSKIEGO | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Populacyjne przyczyny zmniejszenia liczebności sarny europejskiej w Puszczy Zielonka – dyskusja nad rozprawą doktorską Michała SZYMAŃSKIEGO

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informują, że dnia 21 lipca 2022 r.  (czwartek) o godzinie  11,00  na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbędzie  się  publiczna  dyskusja nad rozprawą doktorską Mgr  inż.  Michała SZYMAŃSKIEGO nt.: „Populacyjne przyczyny zmniejszenia liczebności sarny europejskiej w Puszczy Zielonka”.

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego.

Promotor: Prof. UPP dr hab. Robert KAMIENIARZ Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań,         

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Wanda OLECH-PIASECKA, Szkoła Główna gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr hab. Dariusz ZALEWSKI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w sali Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu w Dworku, Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 E.