Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna, a Federal University of São Carlos (Brazylia) | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna, a Federal University of São Carlos (Brazylia)

W dniu 2 czerwca 2022 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna, a Federal University of São Carlos (Brazylia). Porozumienie podpisał Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, prof. dr hab. Piotr Łakomy oraz Rektor Federal University of São Carlos, prof. Ana Beatriz de Oliveira. Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat i określa warunki współpracy naukowej w zakresie Nauk o Środowisku, wymiany studentów, realizacji staży naukowych, projektów badawczych oraz współorganizacji wykładów, seminariów i konferencji naukowych. Koordynatorem współpracy od strony UFSCar jest Pani prof. Kelly Cristina Tonello, zaś od strony WLiTD Pani dr inż. Anna Ilek.

Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz Federal University of São Carlos realizują już wspólny, dwuletni projekt badawczy pt. „Demistifying canopy-water interactions in a Tropical Montane Cloud Forest: including bark traits into rain-fog-stemflow interactions” finansowany przez São Paulo Research Foundation, FAPESP w latach 2022-2024 (projekt nr 2021/11697-9).