Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MBA - MENEDŻER GOSPODARSTWA LEŚNEGO II EDYCJA | Wydział Leśny i Technologii Drewna

MBA - MENEDŻER GOSPODARSTWA LEŚNEGO II EDYCJA

Rekrutacja: do 20 lutego  2023 r.

Zapraszamy na trzysemestralne studia realizowane w systemie Master of Business Administration – MBA

MBA - MENEDŻER GOSPODARSTWA LEŚNEGO II EDYCJA

Zapraszamy na drugą edycję trzysemestralnych studiów realizowanych w systemie Master of Business Administration – MBA

Studia realizowane są w języku polskim i są specjalnie dedykowane dla każdego, komu zależy na rozwoju kompetencji kierowniczych oraz rewizji swoich dotychczasowych umiejętności, pozwalających realizować zadania zawodowe z zakresu zarządzania w leśnictwie na najwyższym poziomie. Studia rozpoczną się w kwietniu 2023 r. a zakończą we wrześniu 2024 r.

Celem studiów „MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego” jest zwiększenie kompetencji menedżerskich obecnej, jak i przyszłej kadry kierowniczej zajmującej się gospodarką leśną, poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych praktyk w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu nowoczesnej ekonomii, prawa, zarządzania, rachunkowości w tym rachunkowości zarządczej oraz psychologii.

Oferta studiów „MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego” to nauka praktycznych umiejętności przywódczych, rozwiązywania potencjalnych problemów, definiowania innowacyjnych rozwiązań i analizowania bieżących trendów.

W toku studiów „MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego” słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy prawa krajowego i międzynarodowego, zarządzania kompetencjami miękkimi, finansów, rachunkowości, controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałowymi oraz  koncepcji leśnictwa jako elementu zrównoważonego rozwoju.

Kontakt w sprawie rekrutacji: e-mail: mba-lasy@up.poznan.pl tel. 451 050 580

Warunki przyjęcia do programu MBA

•            ukończone studia wyższe,

•            minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lata.

Wymagane dokumenty:

•            odpis lub potwierdzona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

•            wniosek o przyjęcie na studia,

•            kwestionariusz osobowy,

•            klauzula informacyjna – RODO,

•            skierowanie z zakładu pracy ze zobowiązaniem pokrycia całości kosztów studiów lub deklaracja pokrycia całości kosztów studiów (w przypadku osób niekierowanych przez zakład pracy),

•            jedno zdjęcie (dowodowe).

Warunkiem podjęcia studiów jest:

•            pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej obecnie wykonywanej pracy,

•            zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a słuchaczem w formie pisemnej,

•            złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty do 10 marca 2023 ( możliwość wpłaty w dwóch  ratach )

Koszty: 16 000,00 zł brutto za 3 semestry. Opłata za studia pobierana jest po decyzji o przyjęciu na studia (marzec 2023 r.). Istnieje możliwość realizacji płatności w 2 ratach.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres:

Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

Katedra Ekonomiki i Techniki Leśnej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71C

60-625 Poznań

Z dopiskiem: MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego II edycja

Więcej informacji https://wltd.up.poznan.pl/pl/komunikaty-studia-podyplomowe-aktualno-ci/mba-mened-er-gospodarstwa-le-nego