Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jubileusz ukończenia studiów na Wydziale Leśnym Absolwentów z 1972 roku | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Jubileusz ukończenia studiów na Wydziale Leśnym Absolwentów z 1972 roku

Dnia 1 i 2 lipca 2022 r. odbył się pod Patronatem Honorowym Dziekana Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Jubileuszowy Zjazd Absolwentów rocznika 1967-1972 z okazji 50-lecia ukończenia studiów na Wydziale Leśnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

Uroczyste spotkanie absolwentów z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu reprezentowanymi przez Pana Prorektora ds. kadr i rozwoju uczelni Prof. dr. hab. Romana Gornowicza i Pana Dziekana Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Prof. dr. hab. Piotra Łakomego odbyło się w sali wykładowej im. J. Rivolego Kolegium Cieszkowskich Starym. Uczestniczyło w nim trzydzieścioro absolwentów.

Spotkanie prowadził w imieniu organizatorów Jan Ceitel. Rozpoczęło je, po powitaniu Gości, wystąpienia Pana Prorektora, który przedstawił między innymi aktualną strukturę uczelni, realizowane kierunki badań i studiów. Następnie Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna poinformował zebranych o aktualnej strukturze organizacyjnej oraz bardzo wysokiej ocenie naukowej i dydaktycznej Wydziału. Informacja, że studia leśne w Poznaniu cieszą się nadal dużym zainteresowaniem maturzystów znalazła uznanie wśród zgromadzonych absolwentów.

Po tych wystąpieniach informacje o roczniku i luźne impresje nawiązujące do przebiegu studiów przekazał Jan Ceitel, przedstawiciel absolwentów. Wymienił zmarłych profesorów i wykładowców przekazujących wiedzę w trakcie studiów (54 osoby) oraz zmarłych absolwentów (23 osoby). Ich pamięć uczczono chwilą zadumy.

Następnie Pan Prorektor i Pan Dziekan wręczyli przybyłym absolwentom „Akty Odnowienia Dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu”.

 Wyrazem podziękowania dla Prorektora i Dziekana były bukiety kwiatów. Uroczyste spotkanie absolwentów zakończyło złożenie „leśnego bukietu” pod tablicami upamiętniającymi zasłużonych Profesorów Wydziału Leśnego w holu na pierwszym piętrze Kolegium oraz wspólna fotografia na tyłach „dworku”.

 Pięcioletnie studia leśne na ówczesnym Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu rozpoczynało w 1967 r. 117 osób, w tym tylko 17 pań. Po 3. roku studiów nastąpił podział na dwie specjalności - gospodarka leśna i inżynieria leśna. Spis absolwentów Wydziału Leśnego WSR rocznika 1967-1972 wymienia 79 osób. Terminowo ukończyło studia ok. 64% studentów i ok. 71% studentek. Poza nauką wielu z nas działało w Samorządzie DS, Samorządzie Wydziałowym i Uczelnianym Zrzeszenia Studentów Polskich, w Kole Leśników, AZS oraz w Duszpasterstwie Akademickim u Ojców Dominikanów. Ale to też nie jest pełen obraz, były przecież kluby studenckie: „Dziupla” – ten który najbliżej, „Nurt” – na ulicy Dożynkowej, „Od Nowa”, itd. Od naszego roku studiów rozpoczęła się cykliczna impreza turystyczna, jaką był Rajd Leśnika. Może czas pomyśleć o reaktywacji? Były także coroczne Bale Leśnika (Olimpia, Krekucha), juwenalia, a półmetek i koniec studiów zwieńczyły huczne zabawy – „Połowinki” i „Bal Absolutoryjny”.

Czy nauka „poszła w las”? Tu trzeba odpowiedzieć twierdząco. Najpierw dwuletni obowiązek odpracowania studiów w instytucja państwowych. Gdzie? Tam skąd pobierano tzw. stypendium fundowane, w swoich stronach rodzinnych lub tam gdzie dzika przyroda i daleko od domu rodzinnego. Różne były drogi naszych karier, ale rezultaty studiów na macierzystym Wydziale Leśnym były więcej niż dobre. Studia bardzo dobrze przygotowały nas do pełnienia różnych funkcji związanych z lasami, jak i poza nimi. Dowodzą tego poniższe syntetyczne informacje. Ośmiu absolwentów uzyskało tytuły doktorskie (w większości dra nauk leśnych), a z tego 4. zostało profesorami tytularnymi. Ważne funkcje w administracji leśnej Lasów Państwowych pełniło 27 osób, począwszy od stanowisk leśniczych, inżynierów nadzoru, poprzez zastępców nadleśniczych i nadleśniczych oraz naczelników wydziałów w dyrekcjach po stanowisko dyrektorskie. Dziesięć osób spełniło się w biznesie, inni działali na różnych szczeblach samorządu (4 osoby), lub zostali nauczycielami (3 osoby, w tym m.in. dyr. TL Warcino). Jeden z naszych Kolegów był posłem na Sejm w III RP. Czterech Kolegów poszerzało swoją wiedzę na macierzystym Wydziale Leśnym i nauczało następne pokolenia braci leśnej, w tym także dzieci naszych Koleżanek i Kolegów ze studiów. W tej grupie było dwóch Prodziekanów Wydziału Leśnego oraz Kierownik Katedry i Zakładu.

Wieczorne uroczyste spotkanie w bursie studenckiej w Zielonce, na które przybył także Pan Dziekan Prof. dr. hab. Piotr Łakomy, przepełnione były radosnym nastrojem i wesołymi wspomnieniami. Żyliśmy i studiowaliśmy w ciekawych czasach, pełnych napięć, ale i nieoczekiwanych zmian (1968 – wydarzenia marcowe, 1970 – krwawe zajścia w Gdańsku, 1978 – wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża i cały Jego pontyfikat, 1981 – ruch „Solidarności”, 1989 – bezkrwawa zmiana ustroju).

Program drugiego dniu Zjazdu wypełniła wizyta w „kolebce” państwa polskiego (Ostrów Lednicki, Lednica), rozpoczęta mszą świętą za duszę zmarłych Kolegów i Koleżanek w kościele p.w. Św. Marcina w Dziekanowicach. To spotkanie po 50. latach od ukończenia studiów w naszej Alma Mater dostarczyło nam wielu wzruszeń i stało się niezapomnianym przeżyciem.

Dziękujemy z całego serca za życzliwość JM Rektorowi Prof. dr. hab. Krzysztofowi Szoszkiewiczowi, a Prorektorowi Prof. dr. hab. Romanowi Gornowiczowi oraz Dziekanowi Wydziału Prof. dr. hab. Piotrowi Łakomemu za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością.

 Ad Perpetuam Rei Memoriam naszego Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów posadzono w Arboretum w Zielonce sosnę Jeffreya (Pinus jeffreye Balf.).

Darz Bór

 

Jan Ceitel

Zdjęcie grupowe absolwentów z roku 1972 wraz z władzami uczelni i wydziału