Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility II edycja studiów podyplomowych: Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring. | Wydział Leśny i Technologii Drewna

II edycja studiów podyplomowych: Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring.

Zapraszamy Państwa na II edycję studiów podyplomowych: Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring.

Rekrutacja zakończona. Wyczerpano limit miejsc. Zapraszamy za rok.

II Edycja: marzec 2022 – luty 2023

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres:

Tomasz Jelonek
Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71A
60-625 Poznań
Z dopiskiem: Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring

 

Wykaz dokumentów oraz ich wzory dostępne na stronie:

https://wltd.up.poznan.pl/pl/studia-podyplomowe/zarz-dzanie-ryzykiem-w-otoczeniu-drzew-monitoring-diagnostyka-piel-gnacja

Wykładowcy na studiach stanowią najlepszą kadrę zarówno naukowców jak i praktyków i ekspertów w różnych dziedzinach. Zakres studiów jest interdyscyplinarny i utylitarny ponieważ łączy w sobie wiedzę z zakresu systematyki, fizjologii, statyki drzew, a także prawo, diagnostykę, pielęgnację oraz monitoring drzew ze szczególnym uwzględnieniem drzew uznanych za niebezpieczne. W I edycji studiów bierze udział 40 słuchaczy zajmujących się na co dzień tematyką związaną z oceną stanu zdrowotnego drzew, pielęgnacją drzew oraz szeroko rozumianym zarządzaniem zielenią wysoką na obszarach zurbanizowanych oraz leśnych.