Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Doktorantka Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP nagrodzona złotym medalem Międzynarodowych TARGÓW Wynalazków i Innowacji INTARG 2022 | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Doktorantka Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP nagrodzona złotym medalem Międzynarodowych TARGÓW Wynalazków i Innowacji INTARG 2022

Złoty Medal mgr inż. Anna Jasińska otrzymała w kategorii Młody Wynalazca. Nagrodzony mebel dopasowuje się do zmiennych potrzeb i wymiarów pomieszczenia, dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom. Mebel podzielony jest na sekcje umożliwiające wielokrotną zmianę ich szerokości i liczby, a dodatkowo umożliwia zmianę całkowitej (gabarytowej) szerokości mebla, bez użycia narzędzi, i w ten sposób można go dopasować do szerokości pomieszczenia i dostosować do wymienianych sprzętów AGD. Ponadto zastosowano innowacyjne rozwiązanie umożliwiające regulowanie szerokości drzwiczek, dzięki pomysłowym ramom, w których umieszczono dwie formatki płyty, uzyskując możliwość rozciągania drzwiczek. Elementy wielomodułowej zabudowy mogą być zawieszone na ścianie, wypełniać wnęki i stanowić szafki stojące. Typowym miejscem zastosowania zabudowy meblarskiej jest pomieszczenie kuchenne.

 

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG mają charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Stanowią one forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyrobów, technologii i usług z wielu branż i dziedzin. Istotnym i integralnym elementem Targów jest konkurs INTARG, w ramach którego grono kilkudziesięciu jurorów, dokonuje oceny prezentowanych rozwiązań, wyłaniając najciekawsze z nich. Złożone z uznanych polskich i zagranicznych naukowców i ekspertów jury, oceniając innowacje, bierze pod uwagę ich poziom nowatorstwa, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi oraz poziom zaawansowania.

Rozwiązanie powstało w ramach przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych realizowanych w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Inkubator Innowacyjności 4.0 współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Tytuł pracy przedwdrożeniowej: "Polikonfiguracyjna kuchenna zabudowa meblarska".

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

Złoty Medal mgr inż. Anna Jasińska otrzymała w kategorii Młody Wynalazca. Nagrodzony mebel dopasowuje się do zmiennych potrzeb i wymiarów pomieszczenia, dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom. Mebel podzielony jest na sekcje umożliwiające wielokrotną zmianę ich szerokości i liczby, a dodatkowo umożliwia zmianę całkowitej (gabarytowej) szerokości mebla, bez użycia narzędzi, i w ten sposób można go dopasować do szerokości pomieszczenia i dostosować do wymienianych sprzętów AGD. Ponadto zastosowano innowacyjne rozwiązanie umożliwiające regulowanie szerokości drzwiczek, dzięki pomysłowym ramom, w których umieszczono dwie formatki płyty, uzyskując możliwość rozciągania drzwiczek. Elementy wielomodułowej zabudowy mogą być zawieszone na ścianie, wypełniać wnęki i stanowić szafki stojące. Typowym miejscem zastosowania zabudowy meblarskiej jest pomieszczenie kuchenne.

 

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG mają charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Stanowią one forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyrobów, technologii i usług z wielu branż i dziedzin. Istotnym i integralnym elementem Targów jest konkurs INTARG, w ramach którego grono kilkudziesięciu jurorów, dokonuje oceny prezentowanych rozwiązań, wyłaniając najciekawsze z nich. Złożone z uznanych polskich i zagranicznych naukowców i ekspertów jury, oceniając innowacje, bierze pod uwagę ich poziom nowatorstwa, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi oraz poziom zaawansowania.

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

Anna Jasińska na tle posteruPrezentacja nagrodzonego mebla