Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zmiany zawartości pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania, miarą postępującej antropopresji | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Zmiany zawartości pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania, miarą postępującej antropopresji

Istnieje wiele dowodów na to, że zieleń miejska może obniżać stężenie zanieczyszczeń obecnych w komponentach środowiska poprzez ich bezpośrednie wychwytywanie. Wśród zielonej infrastruktury miejskiej, stanowiącej potencjalnie fizyczną barierę między ludźmi a zanieczyszczeniami, szczególną rolę pełnią gatunki drzewiaste. Rośliny te poza produkcją tlenu, nawilżają i oczyszczają powietrze, ułatwiają retencjonowanie wody i obniżają temperaturę w czasie upałów, pełniąc zarazem funkcję estetyczną. Dzięki swoim stosunkowo dużym  rozmiarom i wieloletniemu wzrostowi, drzewa wydają się być roślinami najlepiej przystosowanymi do trudnych warunków miejskich.

W związku z tym, celem projektu jest określenie składu pierwiastkowego pomiędzy przyrostami rocznymi w drewnie wybranych gatunków drzew zlokalizowanych w pasach drogowych miasta Poznania: brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth), daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii), dębu szypułkowego (Quercus robur L.), klonu zwyczajnego (Acer platanoides), świerku zwyczajnego (Picea abies), topoli białej (Populus alba L.) oraz robini akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Zgodę na przeprowadzenie prac wyraził Wydział Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Dodatkowo zaplanowano również zbadanie składu gleby znajdującej się w pobliżu systemów korzeniowych badanych drzew. W związku z tym, że analiza gleby dostarczy informacji jedynie o jej aktualnym składzie pierwiastkowym, a celem badań jest prześledzenia zmian w zanieczyszczeniach obecnych w środowisku miejskim na przestrzeni lat, konieczne będzie odniesienie do badań prowadzonych w latach wcześniejszych. W tym celu zostanie przygotowany przegląd badań gleb, powietrza i wód na badanym terenie (Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce wydawane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz raporty Generalnego Pomiaru Ruchu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich). Potwierdzenie założenia, że na przestrzeni lat, drzewa akumulują w swoich tkankach toksyczne pierwiastki i odkładają je w poszczególnych przyrostach rocznych pozwala na nadanie tym roślinom kolejnej bezcennej funkcji, jako bioindykatorów. Rozpoczynające się badania mają jeszcze jedną istotną zaletę, a mianowicie pozwalają na ocenę postępującej atropopresji w dłuższym przedziale czasu z racji wieloletniego wzrostu gatunków drzewiastych w tych samych lokalizacjach.

 

Tytuł projektu: Zmiany zawartości pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania, miarą postępującej antropopresji

Okres trwania projektu: 02.11.2021-01.11.2022

Osoba realizująca działanie naukowe: dr Sylwia Budzyńska