Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zmarł Prof. dr hab. Dieter Franciszek GIEFING (1942-2022) | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Zmarł Prof. dr hab. Dieter Franciszek GIEFING (1942-2022)

W dniu 11 czerwca 2022 r. w Poznaniu zmarł prof. dr hab. DIETER FRANCISZEK GIEFING, emerytowany pracownik Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Dieter Franciszek Giefing urodził się 28 listopada 1942 r. w Katowicach. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu w 1967 r., doktorat sfinalizował w 1975 r. w AR w Poznaniu, a habilitację – w 1985 r. Tytuł profesora uzyskał w 1995 r.

W latach 1967-1968 odbył staż w Nadleśnictwie Konstantynowo. Od 1968 r. pracował w Katedrze Użytkowania Lasu (potem Instytucie Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej) Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta, od 1990 r. – w Katedrze Mechanizacji Prac Leśnych Akademii Rolniczej w Poznaniu na stanowiskach adiunkta i docenta, następnie w Katedrze Użytkowania Lasu na stanowiskach: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Leśnego oraz kierownika Katedry Użytkowania Lasu. W 2013 r. przeszedł na emeryturę. W latach 2013-2016 był zatrudniony w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu na stanowisku profesora zwyczajnego.

Główne kierunki działalności naukowej Profesora to: użytkowanie lasu, nauka o surowcu drzewnym, ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna, ergonomia, podkrzesywanie drzew, sortymentacja i klasyfikacja surowca drzewnego, użytkowanie drzewostanów poklęskowych, bilans węgla w leśnictwie.

Pan Profesor opublikował ponad 250 prac naukowych i popularnonaukowych, z czego znaczna część ukazała się w czasopismach zagranicznych. Z wydawnictw książkowych na uwagę zasługują: „Wpływ składu drzewostanu na występowanie niektórych wad kształtu i usęcznienia w odziomkowej części pni brzozy gruczołkowatej (Betula verrucosa Ehrh.)” (1983), „Podkrzesywanie drzew w lesie” (1999), „Narzędzia dla leśnictwa” (2000), „Użytkowanie lasu w drzewostanach poklęskowych” (2015), z W. Pazdrowskim „Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego” (2012). Autor 800 haseł z zakresu pozyskiwania drewna oraz 180 haseł z W. Pazdrowskim na temat surowca drzewnego w „Encyklopedii leśnej”.

Wypromował 12 doktorów, w tym 1 z Algierii, oraz ponad 100 magistrów i inżynierów.

Był przewodniczącym Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wiceprezesem i prezesem Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Leśnego – Oddziału Wielkopolskiego, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego, członkiem korespondentem Rady Powierniczej ds. Leśnictwa i Technologii Leśnej (KWF, Niemcy), członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN, Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu oraz Komisji Ergonomii Oddziału PAN w Poznaniu, przewodniczącym i członkiem Sekcji Leśno-Drzewnej Komitetu Badań Naukowych. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, członkiem Komitetu Naukowego „Forestry Letters” oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego „EJPAU” (seria „Forestry”).

Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał nagrody Rektora i Ministra oraz został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Kordelasem Leśnika Polskiego, Medalem im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego, Statuetką Leśnika Niemieckiego Towarzystwa Leśnego.

 

Opracowali: Arkadiusz Tomczak, Witold Grzywiński

 

Łącząc się w żałobie i smutku, w imieniu własnym i pracowników Katedry Użytkowania Lasu składam Rodzinie i przyjaciołom zmarłego kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

 

Arkadiusz Tomczak

 

Zdjęcie prof. dr hab. Dietera Franciszka GIEFINGA