Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Za nami 14 edycja studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie” | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Za nami 14 edycja studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie”

W dniach 8-10 lipca br. zakończyła się 14. edycja studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie” realizowanych na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468). W programie studiów, obok zagadnień ogólnych, dużo miejsca poświęcono problematyce ochrony pracy w leśnictwie w świetle obowiązujących regulacji prawnych i przepisów branżowych oraz zagadnieniom ergonomicznego kształtowania warunków pracy w leśnictwie, zarówno na stanowiskach administracji terenowej, jak również biurowych.

W 14. edycji studiów uczestniczyło 27 słuchaczy, w zdecydowanej większości pracowników Lasów Państwowych, z jednostek regionalnych dyrekcji LP w Katowicach, Szczecinku, Poznaniu, Pile, Szczecinie i Wrocławiu. Tematyka prezentowanych prac końcowych dotyczyła wypadkowości w leśnictwie na przykładach wybranych nadleśnictw, problematyki chorób zawodowych, dostosowania warunków pracy z komputerem w kancelariach leśnictw oraz na stanowiskach biurowych do wymogów ergonomicznych, oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy oraz prawidłowości ścinki drzew pilarką. Całodniowe obrony zwieńczyło ognisko na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Porażynie.

Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie pragnę poinformować, że zostały jeszcze ostatnie miejsca na kolejnej, 15. edycji studiów podyplomowych BHP w Leśnictwie w roku akademickim 2022/23.

 

Prof. dr hab. Witold Grzywiński

Kierownik SP BHP w Leśnictwie

Zdjęcie grupowe uczestników 14 edycji studiów podyplomowych BHP