Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wydział Leśny i Technologii Drewna na Festiwalu Wood Desing Festival | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Wydział Leśny i Technologii Drewna na Festiwalu Wood Desing Festival

W dniach od 7 do 9 września 2023 r. w Zgierzu odbył się Wood Desing Festival zorganizowany przez Park Kulturowy Miasto Tkaczy Urzędu Miasta Zgierz oraz „Świat drewna”. Wydarzenie to pierwszy w Polsce festiwal połączonych sił indywidualnych twórców, rzemieślników pracujących w drewnie oraz specjalistów: praktyków i teoretyków.

Na Festiwalu zaprezentował się Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP reprezentowany przez panią dr inż. Monikę Bartkowiak i pana Zbigniewa Katolika z Katedry Chemicznej Technologii Drewna. Na wydziałowym stoisku przygotowano pokaz „Tradycyjne metody wytwarzania i wykorzystania dziegciów i smół drzewnych”. Wygłoszono także prelekcję „Dziegieć i smoła drzewna – historyczne produkty i współczesne technologie”. Działania te prowadzono w ramach promocji projektu „Dziegieć i smoła drzewna - historyczne materiały i wykorzystanie w innowacyjnych technologiach.” finansowanego w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Festiwal połączył wytwórców z ekspertami najważniejszych ośrodków naukowych (Uniwersytet Przyrodniczym w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Wrocławska), instytucji (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych i Dziedzictwa Kultury w Polsce DOM, Narodowy Instytut Dziedzictwa Opole) oraz firm specjalistycznych (m.in. Festool, Bosch, RC System). Z założenia wydarzenie ma integrować i promować środowiska rzemieślnicze, naukowe, dydaktyczne, instytucjonalne, techniczne, handlowe oraz umożliwić wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Istotną częścią programu były strefy tematyczne, zbudowane na kapitale wiedzy i umiejętności praktyków, teoretyków, projektantów, badaczy, przedstawicieli środowisk rzemieślniczych. Wśród wystawców i prelegentów nie zabrakło firm specjalizujących się technologiach pozyskiwania, zabezpieczania drewna, technologii wytwarzania i montażu, a także renowacji wyrobów drewnianych. Strefy tematyczne łączyły wykonawców i ekspertów, tak aby wiedza, rzemiosło i doświadczenie stanowiły uzupełniającą się całość.

Strefy tematyczne:

• Gatunki i rodzaje drewna, zastosowanie, zabezpieczanie.

• Wzornictwo i projektowanie.

• Meblarstwo historyczne.

• Konstrukcje i innowacje.

• Zachowanie dziedzictwa kulturowego, tradycyjne techniki, rzemiosło, architektura,

metodologia, ustawodawstwo, technologie.

• Strefa wystąpień indywidualnych oraz dyskusji tematycznych.

Tłumy zwiedzających na stoisku wydziałustoisko wydziałowe tuż przed otwarciem targów