Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WPŁYW FAUNY GLEBOWEJ NA REDYSTRYBUCJĘ WĘGLA ORGANICZNEGO W GLEBIE | Wydział Leśny i Technologii Drewna

WPŁYW FAUNY GLEBOWEJ NA REDYSTRYBUCJĘ WĘGLA ORGANICZNEGO W GLEBIE

W prestiżowym Global Change Biology (Impact Factor 11) opublikowano wyniki badań nad wpływem fauny glebowej na obieg węgla organicznego w glebie w zależności od suszy panującej w środowisku leśnym. W międzynarodowym projekcie badawczym uczestniczył pracownik WLTD UPP.

Letnie susze silnie wpływają na obieg węgla organicznego w glebie, ale zjawisko to nie jest do końca rozpoznane. Badacze postawili hipotezę, że aktywność fauny glebowej, która decyduje o tempie rozdrabniania i w efekcie rozkładania materii organicznej jest uzależniona od warunków wilgotnościowych. A zatem w okresie suszy w lasach następuje wolniejszy przepływ składników organicznych i mineralnych w glebie, a w konsekwencji dłuższa kumulacja węgla. Aby zweryfikować postawioną hipotezę przeprowadzono 17-letni eksperyment w lasach sosnowych w Szwajcarii, podczas którego badano utratę masy ściółki. Istotą eksperymentu było kontrolowanie wilgotności w glebie leśnej poprzez sterowane nawadnianie. Stwierdzono, że wzrost wilgotności gleby (poprzez nawadnianie) przyczynił się do szybszej utraty węgla w warstwach organicznych i jego wzrost w warstwach mineralnych gleby. Taki efekt upatrywano w m.in. w zmianie struktury zgrupowań bezkręgowców, głównie roztoczy i skoczogonków. Mikroorganizmy glebowe np. grzyby lub bakterie były mniej wrażliwe na zmiany wilgotności gleby.

Projekt był realizowany przez naukowców ze Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, ale w gronie badaczy był także pracownik naszego Wydziału – prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz

Guidi C.,  Frey B., Brunner I., Meusburger K., Vogel M.E., Chen X., Stucky T., Gwiazdowicz D.J., Skubała P., Bose A.K., Schaub M., Rigling A., Hagedorn F. 2022. Soil fauna drives vertical redistribution of soil organic carbon in a long-term irrigated dry pine forest. Global Change Biology, 28: 3145–3160. DOI: 10.1111/gcb.16122

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16122