Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility W Wood Science and Technology: Konserwacja drewna preparatami chitozanowo-kofeinowymi | Wydział Leśny i Technologii Drewna

W Wood Science and Technology: Konserwacja drewna preparatami chitozanowo-kofeinowymi

W Wood Science and Technology (200 pkt), ukazała się właśnie praca badaczy z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna na temat chitozanowo-kofeinowego konserwantu drewna.

W pracy zastosowano preparaty składające się z dwóch substancji pochodzenia naturalnego: chitozanu pozyskiwanego z pęcherzyków krabów oraz kofeiny, jako potencjalnego ekologicznego środka do ochrony drewna. Drewno sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) impregnowane preparatami chitozanowo-kofeinowymi wykazywało odporność na działanie grzyba Coniophora puteana, który odpowiada za jego brunatny rozkład. Z kolei, analiza chemiczna (chromatografia cieczowa oraz analiza elementarna) wykazała, że zastosowanie chitozanu ogranicza wymycie cząsteczki kofeiny ze struktury drewna, co ma istotne znaczenie w przypadku zastosowania opracowanych preparatów do zabezpieczanie drewna użytkowanego w warunkach zewnętrznych.

Link do publikacji https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-022-01426-6

Chitosan–caffeine formulation as an ecological preservative in wood protection.Magdalena Woźniak, Karolina Gromadzka, Patrycja Kwaśniewska-Sip, Grzegorz Cofta & Izabela Ratajczak. Wood Science and Technology (2022)