Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UPP wpisany na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości | Wydział Leśny i Technologii Drewna

UPP wpisany na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe w grupie kwalifikacji "gospodarka leśna" z działu administracji rządowej "środowisko".

W składzie zespołu eksperckiego PZZJ znajdują się pracownicy Wydziału Leśnego i Technologii Drewna: prof. dr hab. Andrzej Czerniak, prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek, prof. UPP dr hab. Arkadiusz Tomczak.

PZZJ to instytucje prowadzące zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, wpisane na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości. Ich zadaniem jest tzw. zewnętrzne zapewnianie jakości działań konkretnej instytucji certyfikującej w odniesieniu do danej kwalifikacji, wpisanej do  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.