Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trwa nabór na XXIII edycję studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody w roku akademickim 2023/2024. | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Trwa nabór na XXIII edycję studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody w roku akademickim 2023/2024.

Studia te skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz pogłębić umiejętności i kompetencje zawodowe w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom.

Zakres tematyczny obejmuje m.in. obszary: zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik pracy menedżera, zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, zastosowania informatyki w zarządzaniu, funkcjonowania gospodarki leśnej, psychologii z elementami coachingu. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego, SGGW, specjaliści z PGL LP oraz z Dyrekcji Ochrony Środowiska, specjaliści z zakresu zarządzania, rachunkowości, psychologii i coachingu.

 

Studia trwają dwa semestry (od października do września).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www1.up.poznan.pl/soizwgl/

 

Serdecznie zapraszamy!

dr inż. Jakub Glura – kierownik studiów

Kontakt: dr Marta Molińska-Glura – sekretarz studiów, tel.: 607 880 846,

e-mail: zarzlesn@up.poznan.pl