Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studia podyplomowe Hodowla lasu – kolejna rekrutacja ruszyła | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Studia podyplomowe Hodowla lasu – kolejna rekrutacja ruszyła

Rozpoczęła się rekrutacja na kolejne edycje studiów podyplomowych „Hodowla lasu” (rok akademicki 2023/2024) organizowanych przy Katedrze Hodowli Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od kilku dekad studia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród leśników-praktyków a także osób pracujących w biurach urządzania lasu czy też w parkach narodowych. W ramach studiów podyplomowych organizowane są dwa kursy: „Hodowla lasu I” oraz „Hodowla lasu II”.

Szczycimy się tym, że są to jedyne w Polsce studia podyplomowe dotyczące hodowli lasu, w ramach których przekazujemy wiedzę dotyczącą różnych aspektów związanych z działaniami hodowlanymi prowadzonymi w jednostkach LP, lasach o szczególnym znaczeniu społecznym oraz na obszarach o różnym statusie ochronnym.

W ramach studiów podyplomowych „Hodowla lasu I” uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m. in. zagospodarowania lasu, hodowli lasu bliskiej naturze, leśnictwa miejskiego, nowoczesnego szkółkarstwa leśnego, genetyki i biotechnologii w leśnictwie oraz zagadnień związanych z adaptacyjną hodowlą lasu w zmieniających się warunkach otoczenia (środowiskowych, społeczno-gospodarczych). Zajęcia mają charakter wykładowy i terenowy. Wykładowcami są pracownicy naukowi wiodących uniwersytetów kształcących leśników w Polsce, a także pracownicy Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Badawczego Leśnictwa, oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu w weekendy.

W ramach zjazdów studiów podyplomowych „Hodowla lasu II” uczestnicy mają natomiast możliwość zapoznania się z praktycznymi problemami hodowli lasu w różnych regionach Polski. Zajęcia mają charakter terenowy, a każdy zjazd - w zależności od zagadnień merytorycznych - odbywa się w innym regionie kraju w zależności od poruszanej problematyki. Czy możliwe jest pogodzenie ochrony przyrody z działaniami hodowlanymi w warunkach parków narodowych? Czy rębnia IV d jest „skazana” na sukces czy porażkę w warunkach zmieniającego się środowiska? Co dają gospodarce leśnej badania prowadzone w Puszczy Białowieskiej i Sudetach? Czy istnieją wypracowane procedury postepowania hodowlanego na terenach poklęskowych? Czy przerębowy sposób zagospodarowania lasów sosnowych to mit czy rzeczywistość? Ile natury mają w sobie obszary Natura 2000? Na te pytania – i nie tylko – postaramy się odpowiedzieć słuchaczom „Hodowli lasu II”. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Forma zajęć:

Zajęcia mają formę wykładowo-terenową (Hodowla lasu I) lub terenową (Hodowla lasu II) i odbywają się raz w miesiącu, w weekendy.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udzielają:

prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt (kierownik studiów) – e-mail: janusz.szmyt@up.poznan.pl, tel. 61 848 77 35 lub tel. kom. +48 500 274 400.

mgr inż. Elżbieta Borowiak - e-mail: khl@up.poznan.pl, tel./fax 61 848 77 34.