Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Seminarium -Łowieckie spotkania | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Seminarium -Łowieckie spotkania

Seminarium odbyło się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie, który jest administrowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie. Organizatorem i prowadzącym seminarium był prof. Dariusz J. Gwiazdowicz z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego wsparł finansowo i organizacyjnie Jan Kupczak – Łowczy Okręgowy w Koszalinie.

„Łowieckie spotkania” to cykl seminariów podczas których poruszane są bieżące problemy łowiectwa w Polsce. Wcześniejsze seminaria z tego cyklu dotyczyły m.in. gospodarki łowieckiej oraz zarządzania populacjami dzikich zwierząt (Goraj 2021) czy ekologii łowieckiej oraz wykorzystywania informacji pozyskiwanych przez myśliwych (Poznań 2022). Tym razem tematem przewodnim były inwazyjne gatunki obce (IGO). Negatywny wpływ niektórych obcych drapieżników na rodzimą awifaunę oraz nowa ustawa o gatunkach obcych zainspirowały do podjęcia tej problematyki widzianej przez pryzmat aktywności myśliwych. 

Podczas tego seminarium wygłoszono siedem poniższych referatów:

- prof. Wojciech Solarz i Karolina Mazurska – Dlaczego inwazyjne gatunki obce (IGO) stanowią zagrożenie?

- Karolina Mazurska, prof. Wojciech Solarz – Podstawy prawne zarządzania populacjami inwazyjnych gatunków obcych (IGO) w Polsce;

- prof. Wojciech Solarz, Karolina Mazurska i prof. Henryk Okarma – Ustawa o gatunkach obcych a Prawo łowieckie – kontrowersje, niejasności, trudności;

- prof. Jakub Borkowski – Obce gatunki jeleniowatych w Polsce – co dalej?

- prof. Marcin Brzeziński – Problemy generowane przez norkę amerykańską i sposoby ich rozwiązywania;

- Arkadiusz Klamecki – Szop pracz – niechciany przybysz;

- dr Bartosz Krąkowski – Gęsiówka egipska oraz bernikla kanadyjska – inwazyjne gatunki obce.

Wystąpień prelegentów można było wysłuchać na sali wykładowej lub obserwując transmisję internetową. Ponadto ukazała się książka zawierająca wszystkie wygłoszone referaty.