Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Publikacja na temat otrzymywania nanokrystalicznej celulozy z nieinwazyjnych i szybko rosnących rodzajów traw | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Publikacja na temat otrzymywania nanokrystalicznej celulozy z nieinwazyjnych i szybko rosnących rodzajów traw

W czerwcu 2022 r. w czasopiśmie Industrial Crops and Products (200 punktów, IF 5,645) ukazał się artykuł naukowy na temat otrzymywania nanokrystalicznej celulozy z nieinwazyjnych i szybko rosnących rodzajów traw, Miscanthus (M. sacchariflorus i M. sinensis) oraz Sorghum (S. saccharatum i S. bicolor). Nanocelulozę otrzymano w reakcji wyizolowanej z biomasy celulozy z cieczami jonowymi (chlorkiem 1-allilo-3-metyloimidazoliowy – AmimCl oraz octanem 1-etylo-3-metyloimidazoliowy – EmimOAc). W pracy opisano zalezność właściwości nanocelulozy otrzymanej z biomasy miskanta i sorgo, od rodzaju cieczy jonowej użytej w procesie solwolizy oraz rodzaju i gatunku rośliny, z której wyizolowano celulozę.

Praca jest efektem współpracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Babicka M., Woźniak M., Bartkowiak M., Peplińska B., Waliszewska H., Zborowska M., Borysiak S., Ratajczak I. Miscanthus and Sorghum as sustainable biomass sources for nanocellulose production. Industrial Crops and Products 2022, 186, 115177; link do publikacji