Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt - Opracowanie i komercjalizacja rozwiązania wielopunktowego dopasowania geometrii fotela biurowego | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Projekt - Opracowanie i komercjalizacja rozwiązania wielopunktowego dopasowania geometrii fotela biurowego

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” ma na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych, a także kół naukowych. Program finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wykonawca projektu: Studenckie Koło Naukowe Projektantów Mebli na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna

Tytuł projektu:

Opracowanie i komercjalizacja rozwiązania wielopunktowego dopasowania geometrii fotela biurowego

Redaktor wniosku/koordynator projektu/współautor: dr inż. Krzysztof Wiaderek

Opiekun koła naukowego/współautor: dr inż. Łukasz Matwiej

Współautor: dr inż. Adam Majewski

 

Kwota dofinansowania: 60 000 PLN / okres realizacji: 12 miesięcy

Głównym celem niniejszego projektu jest opracowanie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych foteli biurowych wpływających na zwiększenie funkcjonalności powierzchni użytkowej foteli biurowych. Nowe rozwiązania mają zapewnić znacznie ulepszone dopasowanie do ciała użytkownika i stymulować korektę złej postawy ciała podczas pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie obecnego stanu techniki oraz analizie stosowanych obecnie różnych rozwiązań określanych jako ergonomiczne. Zebrane dane początkowe umożliwią określić listę potrzeb użytkowników foteli biurowych, wyznaczyć założenia projektowych co w efekcie doprowadzi do opracowania nowych lub znacznie ulepszonych konstrukcji zwiększających funkcjonalność i ergonomię mebli. Poprawa komfortu użytkowania ukierunkowana będzie na zastosowanie wielopunktowej i wielostrefowej regulacji dopasowania geometrii powierzchni siedziska, oparcia i podłokietnika pod indywidualne potrzeby użytkownika, niewykluczająca użytkownika ze specjalnymi potrzebami.