Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor dr hab. Dorota Dziurka | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Profesor dr hab. Dorota Dziurka

Prof. dr hab. Dorota Dziurka z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna WLTD UPP otrzymała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Nominacja została przyznana 8 maja 2023 r.

Działalność naukowa Pani profesor koncentruje się na zagadnieniach dotyczących tematyki szeroko rozumianych tworzyw drzewnych, w szczególności modyfikacji żywic stosowanych do ich wytwarzania w celu obniżenia emisji formaldehydu oraz zagospodarowania odpadów roślin jednorocznych jako surowców w przemyśle tworzyw drzewnych. W ostatnich latach ważne miejsce w badaniach naukowych prof. dr hab. Doroty Dziurki zajmują zagadnienia dotyczące budownictwa drewnianego. Udokumentowaniem jej działalności naukowej są liczne publikacje w renomowanych czasopismach oraz patenty. Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora. Do dnia dzisiejszego wypromowała 11 inżynierów oraz 21 magistrów. Jest promotorem dwóch ukończonych prac doktorskich i opiekunem kolejnej.

Serdecznie gratulujemy