Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. UPP. dr hab. W. Kowalkowski powołany do Rady LKP „Puszcze Szczecińskie” | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Prof. UPP. dr hab. W. Kowalkowski powołany do Rady LKP „Puszcze Szczecińskie”

Decyzją nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2023 r. została powołana Rada Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie" na lata 2023-2027.  Miło nam poinformować, że wśród powołanych członków rady jest dr hab. inż. Wojciech Kowalkowski profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Kierownik Katedry Hodowli Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy

 

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie".