Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz powołany do Komitetu Polityki Naukowej | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz powołany do Komitetu Polityki Naukowej

Minister Przemysław Czarnek powołał nowych członków Komitetu Polityki Naukowej. W składzie KPN znaleźli się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie. Wśród nich prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków. Kadencja trwa 2 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka KPN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.

Link do strony Ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-powo...