Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ponad granicami: ochrona orlika grubodziobego na terenach lęgowych i zimowiskach oraz na trasie migracji | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Ponad granicami: ochrona orlika grubodziobego na terenach lęgowych i zimowiskach oraz na trasie migracji

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu WLTD UPP otrzymała dofinansowanie przeznaczone na przygotowanie wniosku do programu LIFE pt. "Above the borders: conservation of Greater Spotted Eagles at breeding and wintering areas, and on its flyway - GSELIFEAboveBorders" (Ponad granicami: ochrona orlika grubodziobego na terenach lęgowych i zimowiskach oraz na trasie migracji).

Dofinansowanie realizowane jest w ramach tzw. Inkubatora wniosków LIFE.

Kwota dotacji wypłacana jest w transzach i może wynieść maksymalnie 80000 zł, jeżeli wniosek LIFE złożony do Komisji Europejskiej zostanie przyjęty (samo złożenie wniosku uprawnia do otrzymania 48000 zł). Wyniki poznamy wiosną 2023. Mamy uzasadnione nadzieje na pozytywny werdykt Komisji, ponieważ jest to już drugie „podejście” Katedry w tym konkursie. W 2022 roku nasz projekt został stosunkowo wysoko oceniony i trafił na listę rezerwową.

Pomysłodawcą i koordynatorem merytorycznym projektu „Above the borders…” jest prof. UPP dr hab. Grzegorz Maciorowski. Wspierają go członkowie zespołu: prof. dr hab. Maciej Skorupski, Anna Wawrzyniak-Strzelińska i Katarzyna Paczkowska (Dział Projektów).

Projekt poświęcony jest ratowaniu najrzadszego orła w zachodniej Palearktyce - orlika grubodziobego Clanga clanga (GSE). Cała populacja globalna szacowana jest obecnie na mniej niż 3000 par. Populacja europejska szacowana jest na około 770-1000 par lęgowych, ale większość z nich lęgnie się na stanowiskach w krajach poza Unią Europejską.

Jest to jeden z najsłabiej zbadanych gatunków ptaków drapieżnych na świecie. Występuje w zanikających w Europie naturalnych kompleksach lub tylko nieznacznie zmienionych terenach podmokłych - głównie torfowiskach położonych w dolinach rzecznych. Jest gatunkiem parasolowym, którego ochrona pomaga w ratowaniu innych silnie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

Głównym celem projektu jest trwała poprawa siedlisk lęgowych i zwiększenie liczebności GSE w UE oraz zabezpieczenie kluczowych miejsc postoju i zimowania GSE wzdłuż trasy przelotu.

W ramach projektu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu planuje współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Estonian University of Life Sciences , Bulgarian Society for the Protection of Birds i Nature Research Society z Turcji.

Anna Wawrzyniak-Strzelińska