Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - CELLMAT4EVER

Projekt „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 

projekt_0.png

Założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnych systemów wykorzystania biomasy leśnej przeznaczonej do produkcji zaawansowanych materiałów lignocelulozowych odpornych na zmienne warunki wilgotności powietrza i temperatury oraz na ogień.

Bezpośrednim celem projektu jest wytworzenie innowacyjnego materiału na bazie celulozy, surowca lignocelulozowego lub modyfikowanego drewna o nowych właściwościach użytkowych, tj. zmniejszonej palności i zwiększonej wodoodporności.
 
Zakres projektu obejmuje następujące zagadnienia:
• Wpływ nanocząsteczek lub mikrocząstek węglowych oraz wybranych polimerów naturalnych na proces termicznej degradacji;
• Wpływ silanów lub siloksanów oraz wybranych polimerów naturalnych na wodoodporność.

W ramach projektu przewiduje się:
1. Wytworzenie innowacyjnego wyrobu papierniczego o podwyższonej odporności na ogień poprzez inkrustację włókien celulozowych cząsteczkami węgla (np. Grafit, CNT) lub naturalnymi związkami polimerowymi bogatymi w węgiel; modyfikacja powierzchni drewna związkami polimerowymi w celu uzyskania podwyższonej odporności na ogień;
2. Wytworzenie innowacyjnego wyrobu papierniczego o podwyższonej wodoodporności poprzez silanizację włókien celulozowych lub obróbkę naturalnymi związkami polimerowymi; modyfikacja powierzchni drewna związkami krzemoorganicznymi lub sorbitolem w celu uzyskania podwyższonej wodoodporności;
3. Wytworzenie nowego materiału z drewna odpadowego w drodze jego homogenizacji, modyfikacji, prasowania lub formowania;
4. Hydrofobizacja tektury w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej w warunkach zmiennej wilgotności powietrza podczas transportu opakowań kartonowych;
5. Wytworzenie nowego materiału kompozytowego o zwiększonej odporności na ogień, zmniejszonej higroskopijności i zwiększonej hydrofobowości, jako wynik technologii opracowanych  w ramach punktów 1-4.
 

Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Okres trwania projektu: listopad 2020 r. - październik 2023 r.

Kierownik projektu: prof. dr hab Bartłomiej Mazela (bartlomiej.mazela@up.poznan.plhttps://orcid.org/0000-0003-0138-3034)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Partnerzy:

Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO (https://www.nibio.no/en)
POSkładani.pl A.T. Nowak. (http://poskladani.pl/en/)
 

https://eeagrants.org

http://cellmat.up.poznan.pl/en

Bez tytułu_0.png