Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ostatnie wolne miejsca na Studia podyplomowe „Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Ostatnie wolne miejsca na Studia podyplomowe „Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny

Studia trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu – od października do czerwca. Trwają 3 dni – od czwartkowego przedpołudnia do sobotniego obiadu. Program obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 61 848 76 92 lub korzystając z poczty internetowej: splowiec@up.poznan.pl

Koszty

Opłata: 5000 PLN płatna jednorazowo lub w dwóch ratach (w uzasadnionych przypadkach w czterech) zgodnie z umową dwu- lub trójstronną. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

Opłata nie obejmuje kosztów polowania szkoleniowego.

Studia są organizowane od 2013 roku przez Katedrę Łowiectwa i Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kierownikiem studiów jest dr inż. Grzegorz Górecki

 

strona studium https://www1.up.poznan.pl/splowiec/rekrutacja/