Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OPISANO PIĘĆ NOWYCH DLA NAUKI GATUNKÓW | Wydział Leśny i Technologii Drewna

OPISANO PIĘĆ NOWYCH DLA NAUKI GATUNKÓW

W ostatnim tygodniu ukazały się dwie publikacje przedstawiające opis nowego podrodzaju oraz pięciu nowych dla nauki gatunków roztoczy. Materiał zebrano w Austrii, Grecji, Rumunii oraz Wietnamie.

 

Autorzy, wśród których jest pracownik naszego Wydziału prof. D.J. Gwiazdowicz, podjęli się rozwiązania kilku problemów taksonomicznych związanych z klasyfikacją niektórych gatunków roztoczy. W efekcie opisano nowy podrodzaj Juvaria oraz cztery gatunki z rodziny Parasitidae: Holzmannia (Juvaria) pilosa, Holzmannia (Juvaria) silvestris, Ologamasiphis setosus oraz Ologamasiphis zelkovae. Ten ostatni został znaleziony na endemicznym drzewie Zelkova abelicae na Krecie. W drugiej publikacji opisano nowy dla nauki gatunek z rodziny Trigonuropodidae, którego nazwano Trigonuropoda (Latipilitrigon) foliata. Został on wykazany w lasach Wietnamu.

 

Poznawanie świata przyrody i opis nowych gatunków jest jednym z najpilniejszych zadań nauk przyrodniczych, gdyż dynamiczne zmiany środowiskowe wywołane aktywnością człowieka sprawiają, że wiele gatunków wyginie nim zostanie opisane.

 

Z publikacjami można się zapoznać pod linkami

https://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/article.php?id=4639

file:///C:/Users/user/Downloads/9709-Full%20article-50993-1-10-20230630.pdf

 

 

 

Strona tytułowa publikacji z opisem gatunków z rodziny ParasitidaeOlogamasiphis zelkovae – strona grzbietowaStrona tytułowa publikacji z opisem Trigonuropoda foliataTrigonuropoda foliata – strona grzbietowa i chelicera