Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obóz naukowy studentów z sekcji botanicznej koła leśników w zabytkowym parku w Czepowie | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Obóz naukowy studentów z sekcji botanicznej koła leśników w zabytkowym parku w Czepowie

W dniach 25-29.07.2022 roku jako członkowie Sekcji Botanicznej Koła Leśników uczestniczyliśmy w obozie naukowym zorganizowanym pod opieką merytoryczną opiekuna naszej sekcji prof. dr hab. Doroty Wrońskiej-Pilarek. Nasz zespół liczył ośmioro studentów: Maria Przybył (prezes sekcji), Katarzyna Paluszkiewicz, Alicja Wawrzak, Kajetan Sala, Błażej Wojtyra, Kuba Wojtyś, Mateusz Muzolf, Mateusz Jarzębowski.

Do Czepowa zostaliśmy zaproszeni przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie Pana Macieja Grubskiego, który skierował do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza oraz Dziekana WLTD prof. dr. hab. Piotra Łakomego prośbę o wykonanie pro bono inwentaryzacji dendroflory XIX. wiecznego zabytkowego parku dworskiego. Czepów to wieś położona 10 km od Uniejowa w województwie łódzkim. Park o charakterze krajobrazowym ma powierzchnię 4,63 ha.

W ciągu pięciu dni intensywnych prac na terenie parku zinwentaryzowaliśmy 1776 drzew i krzewów. Określiliśmy nazwy gatunkowe wszystkich roślin, pomierzyliśmy obwody i wysokości drzew oraz powierzchnię krzewów, a także ustalaliśmy ich stan zdrowotny. Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczyliśmy grupę najcenniejszych drzew parku w Czepowie, określiliśmy ich lokalizację - i we współpracy z prezesem sekcji geomatycznej Błażejem Wojtyrą - sporządziliśmy mapę ich rozmieszczenia na terenie parku. Wykonaliśmy także dokumentację fotograficzną dendroflory. Po inwentaryzacji sformułowaliśmy najważniejsze zagrożenia i zalecenia ochronne dla dendroflory badanego obiektu. Uzyskane przez nas wyniki posłużą jako podstawa planowanej rewitalizacji zabytkowego parku w Czepowie. Zostaną one także przedstawione na konferencji naukowej oraz będą opublikowane w formie publikacji naukowej.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Maciejowi Grubskiemu, Pani Jolancie Pietrzak oraz innym pracownikom ośrodka, dzięki którym nasz pobyt w Czepowie przebiegł w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

 

Mateusz Jarzębowski

Maria Przybył

 

Uczestnicy obozu naukowego na tle parku w Czepowie. Od lewej: Błażej Wojtyra , Maria Przybył, Kuba Wojtyś, Katarzyna Paluszkiewicz, Mateusz Muzolf, Mateusz Jarzębowski, Alicja Wawrzak, Kajetan Sala.Pomiar wysokości topoli chińskiej (Maria Przybył, Błażej Wojtyra).Zbiór współrzędnych GPS (Od lewej: Katarzyna Paluszkiewicz, Błażej Wojtyra, Alicja Wawrzak).Fot. 4. Pomiary obwodów drzew przy zachodniej granicy parku (Alicja Wawrzak i Mateusz Muzolf).