Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy podręcznik Fitopatologia leśna pod redakcją prof. dr hab. Małgorzaty Mańki i prof. dra hab. Andrzeja Grzywacza | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Nowy podręcznik Fitopatologia leśna pod redakcją prof. dr hab. Małgorzaty Mańki i prof. dra hab. Andrzeja Grzywacza

Już od dzisiaj w księgarni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w Kolegium Maximum jest dostępny podręcznik akademicki do Fitopatologii leśnej, a także w sprzedaży on-line.

Nowy, wieloautorski podręcznik akademicki jest oparty na współczesnej wiedzy naukowej zawartej w polskich i zagranicznych publikacjach oraz doświadczeniu praktycznym fitopatologów. Został przygotowany przez liczny zespół pracowników naukowych – specjalistów zajmujących się różnymi aspektami teoretycznymi i praktycznymi chorób drzew, którzy reprezentują wiele placówek naukowych w kraju. Skład Autorski: prof. dr hab. Małgorzata Mańka. czł. rzecz. PAN (red. naukowy), Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN (red. naukowy), prof. dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. Monika Kozłowska, prof. dr hab. Selim Kryczyński, prof. dr hab. Hanna Kwaśna, prof. dr hab. Piotr Łakomy, dr inż. Jan Łukaszewicz, prof. zw. dr Karol Mańka, czł. rzecz. PAN, doc. dr hab. Krystyna Przybył, prof. dr hab. Maria Rudawska, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr hab. Hanna Stępniewska, prof. dr hab. Marek Tomalak, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński; recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Sierota.

W 1960 r. ukazała się Fitopatologia leśna prof. zw. dr. Karola Mańki, pierwsze tego typu opracowanie w historii polskich nauk leśnych. Duże zainteresowanie oraz zapotrzebowanie środowiska leśników praktyków i osób kształcących się do pełnienia tego zawodu wpływały na przygotowywane kolejne wydania uzupełniane oraz aktualizowane. Przez ponad pół wieku podręcznik był źródłem wiedzy o chorobach drzew leśnych i parkowych. W nowym podręczniku szczególnie cenne i pożyteczne dla leśników oraz służb ochrony lasu i przyrody mogą być informacje o chorobach nowych, które dopiero niedawno pojawiły się w naszych lasach oraz o tych bardzo groźnych, dotkliwie niszczących drzewostany w ekosystemach leśnych Europy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić również w Polsce.

Podręcznik Fitopatologia leśna został sfinansowany ze środków Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. 

Małgorzata Mańka, Andrzej Grzywacz