Nowe kolegium dziekańskie Wydziału Leśnego i Technologii Drewna (2020-2024)

Po raz czwarty prof. dr hab. Piotr Łakomy zostaje dziekanem, ale po raz pierwszy Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. W 2015 został wybrany przez Kolegium Elektorów Wydziału Leśnego na dziekana w kończącej się kadencji 2012-2016, w 2016 ponownie wybrany przez Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020. W 2019 r., na podstawie  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołany przez Rektora UPP na dziekana do 2020 roku i od 1 września 2020 r. powołany przez Rektora UPP na kadencję 2020-2024.

Prodziekanami ds. studiów zostali:

Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński
Prof. UPP dr hab. Edward Roszyk
Dr hab. Janusz Szmyt

a prodziekanem ds. finansów:

Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

ZałącznikWielkość
PDF icon Piotr Łakomy.pdf533.53 KB
PDF icon Janusz Szmyt.pdf229.03 KB
PDF icon Robert Kuźmiński.pdf260.98 KB
PDF icon Edward Roszyk.pdf106.09 KB
PDF icon Krzysztof Adamowicz.pdf226.62 KB