Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Model prognozowania upadłości przedsiębiorstw leśnych | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Model prognozowania upadłości przedsiębiorstw leśnych

Ocena kondycji finansowej firmy jest skutecznym narzędziem wspierającym system zarządzania. Obecnie dostępnych jest szereg modeli, najczęściej wielobranżowych, które są w stanie przewidzieć sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o sektor drzewny, nie stworzono jednolitego modelu dostosowanego do tego sektora.

W czasopiśmie European Journal of Wood and Wood Products, ukazała się publikacja pracowników WLTD UPP, która przedstawia badania dotyczące przewidywania upadłości w sektorze drzewnym.

Model prognozowania upadłości, zwany modelem prognozowania upadłości przedsiębiorstw drzewnych (FMWE), został opracowany specjalnie dla sektora drzewnego. Przedstawiono proces budowy modelu oraz zweryfikowano poprawność prognoz zbudowanych z wykorzystaniem FMWE. Prognozy oparto na okresach 1-, 2- lub 3-letnich. Ponadto porównano skuteczność prognoz FMWE z 10 najpopularniejszymi modelami prognozowania upadłości stosowanymi w Polsce. Zaobserwowano, że w porównaniu z innymi modelami predykcyjnymi, prognozy FMWE dla tej branży wykazują większą wiarygodność, nawet do 90%, dla prognoz jednorocznych i dwuletnich.

Noga Tomasz, Adamowicz Krzysztof (2021). Forecasting bankruptcy in the wood industry: European Journal of Wood and Wood Products.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00107-020-01620-y