Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kształtowania umiejętności zarzadzania w sytuacjach kryzysowych - Master of Business Administrator Menedżer Gospodarstwa Leśnego | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Kształtowania umiejętności zarzadzania w sytuacjach kryzysowych - Master of Business Administrator Menedżer Gospodarstwa Leśnego

W ramach studiów Master of Business Administrator Menedżer Gospodarstwa Leśnego realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Adamowicza, w miniony weekend, został zrealizowany cykl zajęć zmierzających nie tylko do uzyskania wiedzy, ale przede wszystkim do kształtowania umiejętności zarzadzania w sytuacjach kryzysowych. Pod czujnym okiem ekspert ds. komunikacji kryzysowej i strategii komunikowania się, Prezesa Alert Media Communications i MeritumLab, założyciela Wydawnictwa Message House Pana Adama Łaszyna studenci MBA ćwiczyli, uczestnicząc w grze edukacyjnej, umiejętności z zakres podejmowania decyzji w narastającym kryzysie.

Obecnie, w dynamicznie zmieniającym się świecie, konieczność budowy nie tylko dobrej, lecz także bezpiecznej komunikacji staje się nieodłącznym elementem sukcesu. Wymaga to nie tylko sprawnego działania na co dzień, ale także strategicznego myślenia, które uwzględnia potencjalne sytuacje kryzysowe. Skuteczne zarządzanie narzędziami komunikacji jest kluczowe nie tylko dla efektywnego prowadzenia biznesu, ale również dla zachowania zaufania społecznego w obliczu trudności. W kontekście leśnictwa, sytuacje kryzysowe mogą przybierać różnorodne formy. Globalne zmiany klimatyczne, pożary lasów, epidemie szkodników czy też konieczność ochrony bioróżnorodności to tylko niektóre z wyzwań, z którymi współczesny leśny menedżer musi się zmierzać. Dlatego też, podobnie jak w innych branżach, organizacje leśne muszą koniecznie opracować strategie zarządzania kryzysowego i być przygotowane na niespodziewane zdarzenia. Działania prewencyjne, takie jak monitorowanie lasów pod kątem potencjalnych zagrożeń czy inwestycje w zrównoważone praktyki gospodarki leśnej, mogą pomóc zminimalizować skutki kryzysów. Jednak nawet najlepsza prewencja nie zawsze jest w stanie uniknąć kryzysowych sytuacji, dlatego kluczowe staje się skuteczne zarządzanie w trakcie ich występowania. W momencie zaistnienia kryzysu, umiejętność właściwej komunikacji staje się niezwykle ważna. Przejrzyste i rzetelne informowanie interesariuszy o aktualnej sytuacji, podjętych działaniach oraz prognozach przyszłych działań może pomóc w utrzymaniu zaufania i współpracy. Niezależnie czy chodzi o działaczy ekologicznych, klientów korzystających z produktów leśnych czy społeczność lokalną, skuteczna komunikacja może złagodzić negatywne skutki kryzysu. Wnioskując, w obecnych czasach żadna branża czy organizacja, w tym również leśnictwo, nie może obejść się bez wypracowanej strategii zarządzania kryzysowego. Zmieniający się świat niesie ze sobą wiele wyzwań, a umiejętność odpowiedniego reagowania i komunikowania się może okazać się kluczowa w utrzymaniu stabilności, zaufania i trwałości działalności, niezależnie od branży.