Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Już wystartowały pierwsze w Polsce studia Menedżer Gospodarstwa Leśnego realizowanego w systemie Master of Business Administration | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Już wystartowały pierwsze w Polsce studia Menedżer Gospodarstwa Leśnego realizowanego w systemie Master of Business Administration

Mając na uwadze fakt, że jesteśmy świadkami zachodzących zmian wynikających z uregulowań prawnych i nowych tendencji, metod, wyzwań i oczekiwań społecznych, przed którymi stoi dzisiaj leśnictwo na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 3 czerwca 2022 r. oficjalnie uruchomiono innowacyjne studia podyplomowe Menedżer Gospodarki Leśnej. Są to pierwsze studia realizowane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w systemie Master of Bussines Administration. Ambicją i dążeniem Prof. dr hab. Krzysztofa Adamowicza pomysłodawcy i twórcy tych studiów jest kształcenie leśników w zakresie podnoszenia ich wiedzy, kompetencji i kwalifikacji do rozwiązywania leśnych wyzwań XXI w.

Uznanie potrzeby realizacji kształcenia menedżerskiego kadry leśnej na studiach MBA Menedżer Gospodarstwa Leśnego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jest nam niezmiernie miło, poinformować, że Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Pan Minister Edward Siarka w  swoim liście skierowanym do JM Rektora Prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza oraz Dziekana Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Prof. dr hab. Piotra Łakomego zwrócił uwagę, że studia MBA Menedżer Gospodarstwa Leśnego stwarzają niepowtarzalną szansę na poszerzenie wiedzy o aspekty istotne dla właściwego zarządzania we współczesnym leśnictwie oraz rozwój szeroko pojętych kompetencji menedżerskich obecnej i przyszłej kadry zarządzającej polskimi lasami. Panie Ministrze serdecznie dziękujemy za Życzenia!

Życzenia i gratulacje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowcy z okazji uruchomienia innowacyjnych studiów Menedżer Gospodarstwa Leśnego realizowanego w systemie  Master of Business Administration

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Kolegium Rungego w dniu 3 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja studiów Master of Business Administration – Menedżer Gospodarstwa Leśnego. W inauguracji oprócz władz Uczelni w osobach Prof. dr hab. Romana Gornowicza - Prorektora ds. kadr i rozwoju uczelni, Prof. dr hab. Piotra Golińskego - Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz Prof. dr hab. Piotra Ślósarza - Prorektor ds. studiów, władz Wydziału Leśnego i Technologii Drewna w osobie Pana Dziekana prof. dr hab. Piotra Łakomego i twórcy studiów MBA Prof. dr hab. Krzysztofa Adamowicza wzięli udział przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Swoim osobistym udziałem w uroczystościach zaszczycił nas również Pan Józef Kubica Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, który specjalnie przybył do Poznania z tej okazji. Pan Dyrektor, w trakcie inauguracji, zabrał głos gratulując kierownictwu naszego Uniwersytetu udanej inicjatywy związanej z uruchomieniem studiów dla wyższej kadry zarządzającej polskimi lasami. Zwrócił się również z gratulacjami i najlepszymi życzeniami do studentów studiów MBA Menedżer Gospodarstwa Leśnego. Podkreślił, że studia te to możliwość zwiększenia kompetencji menedżerskich obecnej jak i przyszłej kadry kierowniczej zajmującej się gospodarką leśną.

 

Uniwersytet Przyrodniczy z Poznaniu to miejsce gdzie dzieje się przyszłość

Dowodem na to, że Uniwersytet Przyrodniczy z Poznaniu to miejsce, gdzie dzieje się przyszłość może być fakt, że w dniu 3 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja innowacyjnych studiów realizowanych w systemie Master of Business Administration o nazwie Menedżer Gospodarstwa Leśnego. Program kształcenia tych studiów skupia się przede wszystkim na wzmacnianiu kompetencji menedżerskich obecnej, jak i przyszłej kadry kierowniczej zajmującej się gospodarką leśną, poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych praktyk w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu nowoczesnej ekonomii, prawa, zarządzania, rachunkowości w tym rachunkowości zarządczej. Studia te znalazły uznanie w oczach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, o czym świadczy list gratulacyjny Pana Ministra Edwarda Siarki Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który osobiście uczestniczył w uroczystej inauguracji.

Przemówienie kierownika studium prof. Krzysztofa AdamowiczaPan Józef Kubica Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychNa pierwszym planie prof. Roman GornowiczNa pierwszym planie dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna prof. Piotr ŁakomyPrzemawia prof. dr hab. Roman Gornowicz
Przemawia prof. dr. ha. Piotr ŁakomyJózef Kubica Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychZgromadzeni uczestnicy studiumZgromadzeni uczestnicy studiumuroczyste wręczanie indeksów studiów podyplomowych
uroczyste wręczanie indeksów studiów podyplomowychuroczyste wręczanie indeksów studiów podyplomowychuroczyste wręczanie indeksów studiów podyplomowychuroczyste wręczanie indeksów studiów podyplomowychuroczyste wręczanie indeksów studiów podyplomowych