Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jeleń i daniel – nowe zasady i możliwości łowieckiego gospodarowania – seminarium na UPP | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Jeleń i daniel – nowe zasady i możliwości łowieckiego gospodarowania – seminarium na UPP

Łowieckie Gospodarstwo Doświadczalne „Zielonka” przy poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Redakcja „Braci Łowieckiej” były organizatorami seminarium pt.: „Jeleń i daniel – nowe zasady i możliwości łowieckiego gospodarowania”, mającego miejsce 24 maja 2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w budynku Kolegium Rungego.

Inspiracją do dyskusji na temat zarządzania populacjami dużych jeleniowatych, na którą zaproszono myśliwych i leśników z zachodniej Polski, były krótkie prezentacje przedstawione przez dwóch zasłużonych pracowników Katedry Łowiectwa
i Ochrony Lasu UPP – prof. dr. hab. Macieja Skorupskiego („Możliwości kształtowania parametrów populacyjnych z wykorzystaniem letniego odstrzału łaniek i szpicaków”) oraz prof. UPP dr hab. Roberta Kamieniarza („Powrót do sprawdzonych rozwiązań
w gospodarowaniu jeleniowatymi”).

Seminarium było połączone z prezentacją i wyróżnieniem najcięższego wieńca byka jelenia szlachetnego pozyskanego w Polsce w sezonie łowieckim 2022/23, a także z pokazem najciekawszych parostków pozyskanych w naszym kraju
w minionym roku, które wyłoniono w ramach konkursów organizowanych przez Redakcję „Braci Łowieckiej”.   

Test i zdjęcia: Jacek Malica

Uczestnicy seminariumSłuchaczeWystawa medalowych poroży - poroże jeleniMedalowe parostki Przemawia prof. dr hab. Robert Kamieniarz
Uczestnicy seminarium