Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IV Konferencja Puszcza Notecka – 2022 Człowiek – Las – Drewno | Wydział Leśny i Technologii Drewna

IV Konferencja Puszcza Notecka – 2022 Człowiek – Las – Drewno

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Leśne, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie zapraszają na IV Konferencję Puszcza Notecka – 2022 Człowiek – Las – Drewno

 

Komunikat nr 1

Puszcza Notecka, o powierzchni około 133,4 tys. ha, tworzy największy, zwarty kompleks leśny na Nizinie Wielkopolskiej i jeden z największych w Polsce. Konsekwencją warunków siedliskowych Puszczy jest znaczna przewaga drzewostanów sosnowych (udział ok. 93%). Następstwem klęski strzygoni choinówki w latach 1922-1925, w wyniku której dokonano wyrębu drzewostanów na powierzchni około 75 tys. ha, jest wysoce niekorzystna struktura wiekowa drzewostanów. Wymienione uwarunkowania oraz fakt wchodzenia Puszczy w fazę intensywnego użytkowania wywołują wiele problemów urządzeniowych, hodowlano-ochronnych, ekonomicznych, techniczno-technologicznych oraz coraz ważniejszych społecznych.

Nazwanie tych problemów, zasygnalizowanie sposobów ich rozwiązania przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań, to cele konferencji.

 

KOMITET NAUKOWY

pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, czł. koresp. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

pod przewodnictwem dr. inż. Andrzeja Brusiło dyrektora RDLP w Pile

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła

Monika Gdaniec – monika.gdaniec@pila.lasy.gov.pl

Krzysztof Dymek – krzysztof.dymek@pila.lasy.gov.pl

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Arche Piła, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 64-920 Piła

 

RAMOWY PROGRAM

18.10.2022 r. -  Sesja plenarna

19.10.2022 r. -  Sesja terenowa – teren nadleśnictw Puszczy Noteckiej

20.10.2022 r. -  Sesja referatowa w panelach: Człowiek, Las, Drewno

KOSZTY UCZESTNICTWA

Szacunkowa opłata konferencyjna wynosi 600 zł i obejmuje:

materiały konferencyjne

wyżywienie w dniach 18-20.10.2022 r.

udział w uroczystej kolacji  w pierwszym dniu konferencji

transport w trakcie sesji terenowej.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegu, który uczestnicy regulują osobiście na miejscu. Przybliżony koszt dwóch noclegów ze śniadaniem to 400 zł/osobę w pokoju jednoosobowym lub 240 zł/osobę w pokoju dwuosobowym.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I REFERATU

Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 31 maja 2022 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy.

W przypadku zgłoszenia wystąpienia na sesji referatowej należy również przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. streszczenie (do 300 słów tekstu) na adres e-mail: malgorzata.manka@up.poznan.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru przez Komitet Naukowy zgłoszonych referatów oraz  formy ich prezentacji.

Termin nadesłania pełnego tekstu referatu upływa z dniem 31 maja 2022 r.

formularz rejestracyjny https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewDDnT8_YtPVzntmTWgEjCmvs79-qSCNQg3Je5vsenGGP3_w/viewform

 

ZałącznikWielkość
Plik Komunikat nr 1138.99 KB
PDF icon streszczenie_wzór.pdf115.56 KB