Inauguracja studium podyplomowego „Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja”

12 marca 2021 r. w Kolegium Rungego odbyła się, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, uroczysta inauguracja studium podyplomowego „Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja”. Jak podkreślił Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna prof. dr hab. Piotr Łakomy studium jest istotnym poszerzeniem oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, a oferta studiów skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką drzew, między innymi w aspekcie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa czy też architektury krajobrazu.

W kolejnej części spotkania, po wręczeniu indeksów, uczestnicy studium wysłuchali krótkiego wykładu prof. UPP dra hab. Jarosława Szabana o działalności i historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Leśnego i Technologii Drewna.

Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek