Frezowanie płyt pilśniowych o średniej gęstości z wykorzystaniem wybranych parametrów technologicznych

Celem pracy było zbadanie wpływu rodzaju ostrza i kąta ostrości na zużycie ostrza, siłę cięcia i chropowatość powierzchni. Badania przeprowadzono na płytach pilśniowych o średniej gęstości (MDF). Przeanalizowano dwa rodzaje ostrzy (stal szybkotnąca i węgliki spiekane) wraz z trzema wariantami kątów ostrości (40 °, 45 ° i 55 °). Obróbkę wykonano na frezarce stołowej z posuwem 6,3 m / min i prędkością obrotową 4500 min-1. Jako kryterium zużycia ostrza przyjęto ubytek pola powierzchni frezu mierzony na powierzchni natarcia. Szorstkość określono za pomocą parametru Ra, który mierzono w trzech punktach na przekroju płyty MDF. Zastosowano nowe, wielopłaszczyznowe podejście do badania cięcia wąskiej powierzchni płyty MDF, dzięki czemu oddziaływanie takich parametrów jak zużycie ostrza, Określono moc skrawania, jakość obróbki oraz rodzaj materiału, z którego wykonane są noże oraz ich parametry kątowe. Wraz ze wzrostem ścieżki cięcia odnotowano wzrost zużycia ostrza i siły cięcia, przy jednoczesnym zróżnicowaniu chropowatości przekroju poprzecznego płyty MDF. Frez z węglików spiekanych o kącie 45 ° można zaproponować jako optymalny, gdyż wykazywał stosunkowo niskie zużycie i siłę skrawania przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej jakości frezowanej powierzchni.

 

https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_16_1_558_Pinkowski_Medium_Density_Fibreboard_Milling