Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Europejski certyfikat jakości dla projektu WLTD UPP | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Europejski certyfikat jakości dla projektu WLTD UPP

Miło nam zakomunikować, że projekt „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym” finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III. uzyskał europejski certyfikat jakości wydawany przez Fundację Qualitas. Projektem kieruje prof. dr hab. inż. Radosław Mirski Kierownik Katedry Mechanicznej Technologii Drewna Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Certyfikat jakości jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług czy oferowanych towarów małych i dużych firm. Certyfikat zdobywają w drodze weryfikacji nie tylko przedsiębiorstwa, ale również uczelnie, instytucje naukowe, jednostki samorządowe i pozarządowe. EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® przyznawany jest w wielu kategoriach: produkt, usługa, innowacja, ekologia, nauka i samorząd. Godło jest prawnie chronione – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrował je jako znak towarowy.

Projekt „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym” realizowany jest w ramach Konsorcjum zrzeszającego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnikę Koszalińską oraz Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.. Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

prezentuje kompleksowe podejście do przetwórstwa drewna oraz procesów jemu towarzyszących. Przewidziane do wdrożenia innowacyjne rozwiązania technologiczne i materiałowe, poprawiające efektywność wykorzystania surowca drzewnego oraz poprawę energooszczędności procesów technologicznych, wpisują się w światowe zapotrzebowanie na ekologiczne i ekonomiczne produkty naturalne.

Główną cechą Projektu jest systemowe spojrzenie na proces przetwórstwa drewna od jego pozyskania (analiza właściwości fizykomechanicznych od postaci drewna okrągłego do wyrobów tartych i produktów ubocznych), poprzez procesy towarzyszące jego przetworzeniu, takie jak techniki obróbki drewna podnoszące jakość narzędzi skrawających, wykorzystanie powstających materiałów towarzyszących (wiórów, trocin) aż do opracowania nowego produktu kompozytowego.

Projekt zwraca także uwagę na racjonalne wykorzystanie materiału towarzyszącego (ubocznego), powstającego podczas procesów pierwiastkowego przerobu drewna

i wykorzystanie tej postaci materiału drzewnego jako surowca wejściowego do wytwarzania nowych rodzajów tworzyw drzewnych.

Za nową jakość Projektu uznaje się opracowanie technologii wytwarzania tworzywa drewnopochodnego z materiału towarzyszącego. Innowacyjny produkt, powstały w efekcie złożonych procesów obróbki i przez to o różnej postaci (kształcie), będzie posiadał cechy reprezentujące najlepsze właściwości surowca drzewnego.

 

 

Certyfikat jakości wydawany przez Fundację Qualitas