Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Efekty zagęszczania drewna paulowni | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Efekty zagęszczania drewna paulowni

W czasopiśmie „Materials” ukazał się artykuł naukowy, który powstał we współpracy naukowców z Katedry Nauki o Drewnie i Techniki Cieplej ze studentami studiów magisterskich na kierunku Technologia drewna:

Przemysław Mania, Karol Hartlieb, Grzegorz Mruk, Edward Roszyk: “Selected Properties of Densified Hornbeam and Paulownia Wood Plasticised in Ammonia Solution”. Materials 2022, 15(14), 4984; https://doi.org/10.3390/ma15144984

Paulownia Clon in Vitro 112, powszechnie znana jako Oxytree, to relatywnie nowy gatunek, który od kilku lat pojawia się w Polsce. Poza podstawowymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi drewna oraz wpływem na środowisko, gatunek nie został dokładnie zbadany. Jak dotąd, przeprowadzono niewiele badań związanych ze ściskaniem tego drewna. W ramach pracy porównano skutki zagęszczania drewna paulowni – jednego z najlżejszych gatunków drewna – i drewna grabu – najcięższego naturalnie występującego w Polsce gatunku drewna. Celem pracy było zagęszczenie drewna po jego uplastycznieniu w roztworze amoniaku oraz określenie jego wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych. Postanowiono określić twardość drewna na trzech zasadniczych płaszczyznach anatomicznych oraz wytrzymałość na ściskanie w kierunku zagęszczania (promieniowym). Określono również stabilność wymiarową materiału w wodzie ciekłej i wilgotnym powietrzu.

Link do pracy https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4984/htm