Duże zainteresowanie wynikami prac naukowych realizowanych przez pracowników WLTD

W 2018 r. ukazała się monografia naukowa zatytułowana "New Perspectives in Forest Science", w której jeden z rozdziałów stanowił efekt pracy naukowej prof. dr hab. Krzysztofa Adamowicza, pracownika Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Rozdział, autorstwa Pana Profesora zatytułowany "A Review of Selected Methods to Determine the Economic Value of Forest: Polish Research" (DOI: 10.5772/intechopen.72907) jak sama nazwa wskazuje poświęcony został omówieniu metod i sposobów określania wartości ekonomicznej lasu z naciskiem na osiągnięcia w tym zakresie polskich badaczy. W rozdziale tym przedstawiono i omówiono ewolucję myśli naukowej i aktualne poglądy dotyczące tego istotnego z punktu widzenia naukowego oraz utylitarnego zagadnienia. Zapewne dokładne omówienie problemu z obszernym komentarzem naukowym Autora przyczyniło się do tego, że w bieżącym roku pozycja ta została pobrana ze strony wydawnictwa po raz pięćsetny (aktualnie 543 pobrania). Najwięcej pobrań tej pracy naukowej odnotowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Publikacja ta cieszyła się również dużym zainteresowaniem w  Chinach, Polsce, Nigeri oraz Wielkiej Brytanii.

Śledzenie wskaźników zainteresowania wynikami prac naukowych jest ważnym aspektem oceny działalności naukowej Uniwersytetów. Wysokie zainteresowanie wynikami badań przynosi satysfakcję autorom, którzy ciężko pracowali nad zbudowaniem koncepcji badań, a następnie nad ich realizacją i wreszcie podjęli trud ich publikacji w periodykach o światowym zasięgu. Informacje bibliometryczne pozwalają na monitorowanie istotności badań realizowanych w jednostkach naukowych.