Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr inż. Blanka Wiatrowska uczestnikiem międzynarodowego projektu (Weave-UNISONO) | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Dr inż. Blanka Wiatrowska uczestnikiem międzynarodowego projektu (Weave-UNISONO)

Narodowe Centrum Nauki 13 stycznia 2023 r. ogłosiło listę rankingową projektów konkursu Weave-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii-Flandrii i Polski. Miło nam poinformować, że na liście znalazł się projekt pt. „Wpływ obcych i rodzimych roślin drzewiastych na roślinność i glebę: dwie strony medalu?” w którym uczestniczy dr inż. Blanka Wiatrowska WLTD UPP.

Projekt bazuje na współpracy naukowej między Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Instytutem Botaniki Czeskiej Akademii Nauk. Jest on kontynuacją poprzedniego projektu, zrealizowanego z sukcesem przez Partnera czeskiego, w ramach którego badano wpływ dominujących obcych i rodzimych gatunków roślin zielnych na glebę i roślinność biologiczną. Bazując na zdobytej wiedzy, w niniejszym projekcie badacze skupią się na drzewach i krzewach oraz ich wpływie na aktywność bioty glebowej i dekompozycję ściółki.

Rezultatami projektu będą przede wszystkim publikacje naukowe opisujące wpływ obcych i rodzimych roślin drzewiastych na roślinność i funkcjonowanie ekosystemów.

Aktualnie trwa debata, czy gatunki obce w tym gatunki inwazyjne, stanowią większe zagrożenie dla bogactwa gatunkowego niż gatunki rodzime, które masowo rozprzestrzeniają się na siedliskach przekształconych. To pytanie jest ważne dla lokalnych władz, służb ochrony przyrody i innych zainteresowanych tą problematyką podmiotów.

Co ciekawe, dotychczas przeprowadzono niewiele badań poświęconych porównaniu wpływu gatunków rodzimych i obcych na różnorodność biologiczną, a w przypadku drzew wyniki takich badań nie są znane. Projekt „Wpływ obcych i rodzimych roślin drzewiastych na roślinność i glebę: dwie strony medalu?” ma na celu wypełnienie tej luki.