Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr inż. Blanka Wiatrowska laureatką konkursu Miniatura 6 | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Dr inż. Blanka Wiatrowska laureatką konkursu Miniatura 6

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 6. Wśród laureatów konkursu znalazła się dr inż. Blanka Wiatrowska z Katedry Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Pani doktor Blanka Wiatrowska będzie realizowała projekt pt.:

„Pająki potencjalnymi zapylaczami gatunków inwazyjnych? Wpływ aktywnie polujących i sieciowych pająków na sukces reprodukcyjny inwazyjnej tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa)”.

Dr inż. Blanka Wiatrowska w podjętych badaniach chce dowiedzieć się, czy pająki mogą być potencjalnymi zapylaczami gatunków inwazyjnych, w tym wypadku tawuły kutnerowatej i czy w ten sposób mogą wpływać na inwazyjność gatunków owadopylnych. Badania i zastosowane metody będą nowatorskie, stąd spodziewany jest duży wpływ ich wyników na rozwój nauki.

Serdecznie gratulujemy

Do grona laureatów konkursu Miniatura 6 dołączyło 194 badaczek i badaczy. Zrealizują oni badania wstępne i pilotażowe, staże oraz wyjazdy konsultacyjne i badawcze o łącznej wartości ponad 7,7 mln zł.

Link do strony z wynikami konkursu Miniatura 6

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura6

Z lewej logo Miniatura, z prawej dr inż. Blanka Wiatrowska