Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr inż. Anna Ilek laureatką konkursu OPUS 22 | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Dr inż. Anna Ilek laureatką konkursu OPUS 22

Ogłoszone zostały wyniki konkursów OPUS 22. Na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt dr inż. Anny Katarzyny Ilek z Katedry Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego WLTD UPP - „Badanie zależności pomiędzy glebową materią organiczną a dynamiką infiltracji i retencji wody w glebach leśnych w kontekście globalnych zmian klimatu i składu gatunkowego drzewostanu” (partner projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie).

Serdecznie gratulujemy

W konkursie OPUS 22 do NCN wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, otrzymało 350 wniosków o wartości niemal 500 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 18,76%.