Dr hab. K. Drzewiecka współredaktorem numeru specjalnego czasopisma Plants