Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility CZY REAKCJA KWIATOSTANÓW I KWIATÓW INWAZYJNEJ CZEREMCHY AMERYKAŃSKIEJ (PRUNUS SEROTINA EHRH.) NA RÓŻNE HERBICYDY DAJE NADZIEJĘ NA ELIMINACJĘ TEGO GATUNKU Z POLSKICH LASÓW? | Wydział Leśny i Technologii Drewna

CZY REAKCJA KWIATOSTANÓW I KWIATÓW INWAZYJNEJ CZEREMCHY AMERYKAŃSKIEJ (PRUNUS SEROTINA EHRH.) NA RÓŻNE HERBICYDY DAJE NADZIEJĘ NA ELIMINACJĘ TEGO GATUNKU Z POLSKICH LASÓW?

Czeremcha amerykańska (Prunus serotina), pochodzi z Ameryki Północnej. Jest to krzew lub drzewo osiągające w ojczyźnie do 25 metrów wysokości. Do Europy introdukowano ją w 1692 roku, a do Polski trafiła w 1813 roku. W naszym kraju Prunus serotina ma obecnie status neofita i gatunku inwazyjnego i jako taka ma negatywny wpływ na rodzimą szatę roślinną. Wypiera krajowe gatunki roślin z ich naturalnych stanowisk i powoduje degenerację fitocenoz leśnych. Czeremcha amerykańska została introdukowana do europejskich lasów jako gatunek biocenotyczny. W Polsce wprowadzono ją do lasów w 1947 roku, ale powszechnie była sadzona dopiero od lat 60. do 80. ubiegłego wieku. Dzięki intensywnemu rozmnażaniu, szybkiemu wzrostowi i brakowi patogenów hamujących jest wzrost i rozwój, stała się jednym z najbardziej pospolitych inwazyjnych gatunków roślin drzewiastych w Europie. Występuje w całej Polsce, szczególnie w jej centralnej i południowo-zachodniej części.

W czasopiśmie Forests ukazała się właśnie praca badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która wpisuje się w aktualny nurt interdyscyplinarnych badań zmierzających do wypracowania skutecznych metod zwalczania czeremchy amerykańskiej w naszych lasach, których wciąż brakuje.

Pracownicy Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzili badania, które miały na celu ustalenie czy herbicydy zastosowane wiosną wpłynęły na cechy morfologiczne kwiatostanów i kwiatów czeremchy amerykańskiej w kolejnym roku wegetacji. Jest to nowatorskie podejście, ponieważ, dotychczas działanie stosowanych herbicydów analizowano w tym samym roku (najczęściej kilka tygodni po ich zastosowaniu). Doświadczenie przeprowadzono na powierzchni badawczej Katedry Hodowli Lasu UPP położonej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie na terenie Puszczy Zielonki.

Do badań użyto sześciu różnych herbicydów powszechnie stosowanych do zwalczania czeremchy amerykańskiej. Kwiatostany zebrano z 10. drzew kontrolnych i 29. drzew potraktowanych różnymi herbicydami. Analizowano dziewięć cech morfologicznych 200 kwiatostanów i 1000 kwiatów. Wykazano skuteczność sześciu badanych herbicydów o różnej zawartości substancji czynnej w zwalczaniu P. serotina. Rok po ich po zastosowaniu zaobserwowano zmniejszenie średnicy kwiatostanów oraz liczby kwiatów. Efekt, który uzyskano dla wszystkich zastosowanych herbicydów może wskazywać, że już niewielka ilość substancji czynnej powoduje wyraźną reakcję roślin.

 

Nie ulega wątpliwości, że kontynuacja badań w kolejnych latach po zaaplikowaniu herbicydów może przynieść dalsze cenne rezultaty. Naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich badań przyczynią się do wypracowania skuteczniejszych metod zwalczania inwazyjnej czeremchy amerykańskiej w naszych lasach.

Does the reaction of inflorescences and flowers of the invasive Prunus serotina Ehrh. to various herbicides give hope for elimination of this species from Polish forests?

Autorzy: Wrońska-Pilarek Dorota, Maciejewska-Rutkowska Irmina, Bocianowski Jan, Korzeniewicz Robert, Lechowicz Kacper, Hauke-Kowalska Maria.

Czasopismo: Forests.

Link do publikacji https://www.mdpi.com/1999-4907/13/1/21/htm

Owocujący krzew czeremchy amerykańskiej. Fot. Robert Korzeniewicz